Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll, och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Revisionskommitténs medlemmar

Charlotte Strand

Styrelseledamot
Ordförande revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Ordförande i revisionskommittén sedan 2020.
 • Född 1961.
 • MSc i ekonomi från Aarhus Universitet, managementutbildningar från bland annat IMD och INSEAD.
 • Styrelseordförande i Evida A/S. Styrelseledamot i Per Aarsleff A/S, Reventus Power Ltd och Aibel ASA.
 • Tidigare ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena Oil & Gas och Wind Power på DONG Energy (nu Ørsted).
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7120 px
Filstorlek: 8,44 MB

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2018.
 • Född 1958.
 • Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard.
 • Styrelseledamot i NESTE Corporation, Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A.
 • Tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group.
 • Hon har också varit bland annat styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden och iZettle AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×6875 px
Filstorlek: 8,04 MB

Peder Lundquist

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2017.
 • Född 1970.
 • MSc statsvetenskap.
 • CEO, Chief Executive Officer vid EKF Danmarks Eksportkredit. Styrelseledamot i Evida.
 • Tidigare Avdelningschef på Finansdepartementet och Klimat- och Energidepartementet Danmark, Kontorschef Koncern- och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EU-representation i Bryssel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,10 MB

Erik Sandstedt

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2021.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2021.
 • Född 1976.
 • Masterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.
 • Investeringsdirektör vid avdelningen för bolag med statligt ägande på svenska Näringsdepartementet.
 • Styrelseledamot i Apoteket och Akademiska Hus.
 • Har tidigare varit aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets och Kaupthing Bank.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner högupplöst bild 

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 9,75 MB