Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss / Bolagsstyrning

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering. 

Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll, och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Revisionskommitténs medlemmar

Charlotte Strand

Styrelseledamot
Ordförande för revisionskommittén

 • Född 1961.
 • Styrelseledamot sedan april 2018.
 • MSc i ekonomi från Aarhus Universitet, managementutbildningar från bland annat IMD och INSEAD.
 • Styrelseledamot i Per Aarsleff A/S och Flügger A/S.
 • Tidigare, efter ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena Oil & Gas och Wind Power på DONG Energy (nu Ørsted) under perioden 2006-2017.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2512 kb

 

 

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Ledamot av revisionskommittén 

 • Född 1958.
 • Styrelseledamot sedan april 2018.
 • Civilekonom Paris och Executive MBA Uppsala.
 • Utbildningar i Strategic Management från Oxford University och Harvard Business School.
 • Styrelseledamot i NESTE Corporation, iZettle AB, Lindab International AB och i Lantmännen.
 • Tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies Electrolux Group. Hon har också varit bland annat styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje AP-fonden.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1159 kb

Måns Carlson

Styrelseledamot
Ledamot av revisionskommittén

 • Född 1968.
 • Civ. ing. KTH, MBA Insead.
 • Kansliråd vid Enheten för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet, Sverige.
 • Tidigare bland annat aktieanalytiker och investment manager Brummer & Partners, konsult Bain & Company.
 • Styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning och Infranord AB.
 • Till Linkedinprofilen 

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (149.987 DPI)
Storlek: 297 × 207 px
Filstorlek: 66 kb

 

 

Peder Lundquist

Styrelseledamot
Ledamot av revisionskommittén

 • MSc statsvetenskap.
 • Född 1970.
 • Avdelningschef Finansdepartementet, Danmark.
 • Tidigare bland annat: Avdelningschef Klimat- och Energidepartementet, Kontorschef Koncern– och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EUrepresentation i Bryssel.
 • Till Linkedinprofil

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 2972 kb