Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll, och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Revisionskommitténs medlemmar

Peder Lundquist

Styrelseledamot
Ordförande revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2017.
 • Född 1970.
 • MSc statsvetenskap.
 • CEO, Chief Executive Officer vid EKF Danmarks Eksportkredit. Styrelseledamot i Evida.
 • Tidigare Avdelningschef på Finansdepartementet och Klimat- och Energidepartementet Danmark, Kontorschef Koncern- och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EU-representation i Bryssel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,10 MB

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2018.
 • Född 1958.
 • Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard.
 • Styrelseledamot i NESTE Corporation, Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A.
 • Tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group.
 • Hon har också varit bland annat styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden och iZettle AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×6875 px
Filstorlek: 8,04 MB

Jenny Lahrin

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2023
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2023
 • Född 1971
 • Styrelseledamot i SBAB Bank AB, V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, Saminvest AB. Ämnesråd Regeringskansliet. Styrelseledamot och ordförande i bostadsrättsföreningen Badhotellet i Saltsjöbaden.
 • Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 5000×3073px
Filstorlek: 3,02 MB

Christian Jansson

Styrelseordförande
Medlem ersättningskommittén och revisionskommittén

 • Styrelseordförande sedan 2018.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.
 • Född 1949.
 • Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet.
 • Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Saga Surgical AB.
 • Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris.
 • Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,48 MB