Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Revisionskommitté

Revisionskommittén har i uppgift att bereda styrelsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring av koncernens finansiella rapportering.

Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets interna styrning och kontroll samt system och processer för riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Kommittén bistår även ägarna vid val av revisorer. Kommittén ska löpande ta del av revisorernas rapportering och bedöma om arbetet bedrivs på ett oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt samt informera styrelsen om sitt arbete. Revisionskommittén är uppdragsgivare åt internrevisionen och dess övervakning av intern styrning och kontroll, och tar del av internrevisionens rapporter.

Kommittén består av minst tre styrelseledamöter och sammanträder minst fyra gånger per år. Bolagets externa revisorer ska närvara vid det/de kommittésammanträde(n) där årsbokslut, årsredovisning och revisorsrapporter avhandlas samt därutöver så snart det behövs för bedömning av koncernens ställning. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Revisionskommitténs medlemmar

Charlotte Møller 

Styrelseledamot
Ordförande i revisionskommittéen

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot och ordförande i revisionskommitéen sedan 2024.

Född:  1962.

Utbildning: Nationalekonom (M.Sc.Econ), Köpenhamns Universitet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i dansk pensionsfond, Domus Insurance A/S, censor företagsekonomi vid danska universitet, delegat Forenet Kredit.

Tidigare erfarenheter: Styrelseordförande för Garantifonden for Indskydere og Investorer, vice styrelseordförande PFA Bank A/S, medlem i EU Customs Policy Group, styrelseledamot i Energinet.dk A/S, Bankpension Kapitalforening, PFA Asset Management A/S, PFA Kapitalforening, GF Forsikring A/S, Ekspres Bank A/S, Finansiel Stabilitet A/S samt VD för Toldstyrelsen, CFO PFA, Sampension och Industriens Pension.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2018, samt medlem i revisionskommittén sedan 2018

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A

Utbildning: Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard

Andra uppdrag: Styrelseledamot Lindab International AB, Lantmännen samt Raizen S.A

Tidigare erfarenheter: koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och cfo för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group, samt styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden, Icabanken, iZettle AB, NESTE Corporation

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Eva Kjer Hansen

Styrelseledamot
Medlem i revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot och medlem i revisionskommittén sedan 2024.

Född: 1964

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi (cand. polit.), Köpenhamns Universitet, påbyggnadsutbildning, Danmarks Journalisthögskola, styrelseutbildning, Copenhagen Business School.  

Andra uppdrag: Direktör för Dialog mod Vold, styrelseledamot i Lev Uden vold, Landsforeningen af Væresteder, Concerto Copenhagen, vice president för ALDE Party. 

Tidigare erfarenheter: Partner och senior konsult vid Mangaard & Partners ApS, styrelseledamot i Billund Lufthavn A/S, Trapholt, Museum Kolding, medlem i Folketinget, minister för fiske, jämlikhet och nordiskt samarbete, minister för livsmedel, lantbruk och fiske, social- och jämlikhetsminister samt medlem i Europaparlamentet och Kolding kommunstyrelse.  

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Jenny Lahrin

Styrelseledamot
Medlem i revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot och medlem i revisionskommittén sedan 2023.

Född: 1971

Utbildning: Jur. kand. från Uppsala universitet, LLM från University of Amsterdam och EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i SBAB Bank AB, samt V.S. AB Göta kanalbolag. Ämnesråd på Regeringskansliet.

Tidigare erfarenheter: Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag i Saminvest AB, VisitSweden AB, RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild