Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss / Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och internkontroll.

 

Styrelsen fastställer strategier och mål samt tar beslut vid större investeringar, förvärv och avyttringar av verksamheter.

Läs om styrelsens arbete i vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.