Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning genom att regelbundet övervaka verksamheten och säkerställa lämplig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll.

Styrelsen beslutar om strategier och mål samt fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttring av verksamheter.

Styrelsens medlemmar

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning.