Inköp i PostNord

Varje år köper PostNord varor och tjänster för ungefär 20 miljarder svenska kronor av cirka 26 000 leverantörer. Vi har en central funktion för inköp för hela koncernen, som har i uppdrag är att via en enkel, effektiv och koncerngemensam inköpsprocess bidra till PostNords lönsamhet.

I rollen som stor inköpare har vi både möjlighet och skyldighet att ställa krav på leverantörer när det gäller hållbarhet. I varje upphandling vill vi att våra leverantörer och deras eventuella underleverantörer uppfyller en rad kriterier inom miljö, kvalitet och säkerhet.

Eftersom vi ställer krav på våra leverantörer ska de kunna ha förtroende för oss som kund. Vi ska vara objektiva och affärsmässiga i våra upphandlingar. Vi ska ha bra kännedom om våra inköp och leverantörsrelationer genom statistik och uppföljning. Vi ska ha god moral och etik i vårt inköpsarbete.

Våra inköp och upphandlingar hanteras enligt följande regler:

  • Inköpsverksamheten ska präglas av objektivitet och affärsmässighet med beaktande av våra etiska regler och enligt gällande lagar. (Läs vår Code of Conduct)
  • Upphandling ska ske i konkurrens och med utnyttjande av PostNords styrka som stor kund.
  • PostNord ska uppträda som en enhet genom att samordna och koordinera inköpsverksamheten.
  • För att uppnå bästa möjliga totalekonomi ska PostNord eftersträva standardisering och samordning.
  • PostNords utvalda leverantörer ska anlitas.
Senast uppdaterad: 2019-02-05 10:17