Fakturahantering och adresser

För PostNord är det av stor vikt att ha en effektiv fakturahantering. Vi arbetar sedan flera år tillbaka med olika verktyg för att uppnå en effektiv process.

En faktura måste innehålla fullständiga och korrekta uppgifter. Det är också viktigt att fakturan är utställd till rätt bolag i koncernen för att den ska vara godkänd som bokföringsunderlag.

Fakturan måste innehålla kostnadsställe (6-siffror). Kostnadsstället är identifieraren som styr fakturan till rätt enhet och attestant. Kostnadsstället ska anges i fältet "Er referens". Detta gäller dock inte för hyresavier för lokaler/bilplatser.

Fakturaadresser inom PostNord:

 

Vill ni skicka fakturor som PDF eller TIF? 

Villkor för att sända fakturor som PDF eller TIF:

  • Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet
  • Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas
  • Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF
  • Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)
  • Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika namn
  • Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror
  • Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post
  • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb
Senast uppdaterad: 2019-03-12 16:08