Så kvalificerar du dig till framtida upphandlingar

PostNord Group Sourcing, som ansvarar för ett antal centraliserade kategorier av PostNords inköp, har till följd av det nya upphandlingsdirektivet 2014/25/EU valt att inrätta och använda ett kvalificeringssystem för ett antal kategorier och underkategorier:

 • Fastighetsrelaterade tjänster (Facility Management and Real Estate)
 • Fordon och transportmaterial (Fleet & Transport Equipment)
 • HR-relaterade tjänster (HR Related Services)
 • IT-tjänster och plattformar (IT & Telecommunication)
 • Kommunikationtjänster (Marketing)
 • Produktion (Production)
 • Ekonomi- och finanstjänster samt konsulttjänster (Professional Services)
 • Tjänsteresor, hotell och konferenser (Travel & Conferences)
 • Flyg och tågtransporter (Transports)

Detta innebär att PostNords tidigare samarbete med TransQ kommer att avslutas. Kvalificeringssystemet kommer främst, men inte uteslutande, att användas som en kvalificerad leverantörsdatabas för upphandlingar som lyder under Direktiv 2014/25/EU och nationell lag (LUF/FSVD).

Kvalificeringssystemet publiceras i Tender Electronics Daily (TED) och Visma TendSign.

Detta innebär att alla leverantörer har möjlighet att ta del av och ansöka om att upptas och att därmed bli kvalificerade för deltagande i PostNords framtida upphandlingar.    

Ansökan

Leverantörer som vill delta i Kvalificeringssystemet ansöker via Visma Commerce AB:s upphandlingsverktyg TendSign. Leverantör kan även ladda upp ett ESPD (European Single Procurement Document) som bilaga till ansökan.

Det är kostnadsfritt att ansöka om deltagande och att listas som kvalificerad leverantör i Kvalificeringssystemet. 

Ingen garanti

Leverantör som är intresserad av att delta i kommande upphandlingar som omfattas av kvalificeringssystemet måste vara kvalificerad i Kvalificeringssystemet. Uppfyllnad av kvalificeringskriterier måste upprätthållas över tid, annars riskerar leverantör att bli utesluten från Kvalificeringssystemet.   

Det är dock viktigt att observera att kvalificering inte utgör en garanti för att bli inbjuden till att delta i upphandling, PostNord förbehåller sig rätten att ställa ytterligare frågor till leverantörerna med inriktning på den aktuella upphandlingen.

Löpande möjlighet 

Det finns löpande möjlighet att bli kvalificerad genom Kvalificeringssystemet och därmed finns inget sista datum för ansökan. Det bör notera att det i normalfallet inte utgår något ytterligare meddelande om upphandlingar som genomförs av PostNord inom ramen för Kvalificeringssystemet.

Frågor om Kvalificeringssystemet 

 • Frågor om PostNords kvalificeringssystem och processen för kvalificering ställs till PostNord via upphandlingsverktyget TendSign.
 • Frågor av teknisk natur för hur ansökan lämnas i TendSign skickas till TendSign support enligt anvisningar i ansökningsinbjudan. 
 • Instruktion kvalificering för leverantörer.
Senast uppdaterad: 2019-05-09 14:59