Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Karriär / Jobba hos oss

Förmåner, pension och försäkringar

Här kan du läsa om vilka förmåner, pensioner och försäkringar som erbjuds till dig som anställs på PostNords koncernfunktion. Våra medarbetare är främst stationerade i Sverige och Danmark och det finns därför vissa förmåner som är landspecifika. Dessa finns beskrivna nedan.

Förmåner – Vi tänker i nutid

Vi erbjuder dig som anställs i PostNord bra löne- och anställningsvillkor, arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter.

Personalstiftelsen PostNord Plus är en av våra förmåner som erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök postnordplus.com för mer information.

Pensioner – Vi tänker på framtiden

Pension – Anställd i Sverige

Kollektivavtalad tjänstepension Vi har kollektivavtalad tjänstepension eftersom vi vet att ekonomisk trygghet i ålderdomen är viktig för oss alla. Den kollektivavtalade tjänstepensionen kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1978 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1979 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Familjepension – Efterlevande till anställd i något av koncernens svenska bolag kan få en familjepension. Det gäller också efterlevande till fd anställd som gått i pension. Familjepensionen är en kollektiv försäkring som grundas på pensionsavtalet ITP-P, avd 2. Familjepensionen försäkras i försäkringsbolaget SPP.

Pensionsstiftelse – Postens Pensionsstiftelse förvaltar och tryggar pensionsskulder för bolagen i Post Nord. Läs mer här.

Pension – Anställd i Danmark

Det finns bra pensionssystem för våra koncernmedarbetare i Danmark. Här är företagets bidrag mellan 12–20%. Vilken procentsats och pensionsfond som beror på vilken yrkesorganisation som har rätt att förhandla.

Försäkringar – Vi erbjuder trygghet under din anställning

Under arbetslivet kan det hända att arbetet under en period inte har första prioritet. Det kan vara allt ifrån att bli förälder till att få en allvarlig sjukdom som kräver långvarig behandling eller frånvaro från arbetet. Genom våra kollektivavtal kan du under denna tid känna dig trygg och fokusera på det som är viktigt för dig.

Försäkringar – Anställd i Sverige

Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:

Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Frivilliga gruppförsäkringar – såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Försäkringar – Anställd i Danmark

Vi vill att PostNord ska vara en säker arbetsplats. Som anställd täcks du under arbetstid av arbetsskadeförsäkring, olycksfallsförsäkring och affärsreseförsäkring. Vi betalar även in ​​grupplivförsäkring för dig som anställd. Betalning från försäkringen kan övervägas vid en särskilt allvarlig sjukdom, så kallad kritisk sjukdom, liksom vid dödsfall. I det senare fallet betalas en separat ersättning till de överlevande.

Vill du veta mer?

Under Frågor och svar hittar du ytterligare information om pension, försäkringar och övriga förmåner.

Ta reda på mer

Arbetsmiljö och hälsa

Det är viktigt för oss inom PostNord med en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är de och verksamheten som vår vardag kretsar kring.

Frågor och svar

Vill du veta mer om PostNord, hur det är att arbeta i PostNord eller hur vår rekryteringsprocess går till? Här hittar du svaren på de vanligaste ställda frågorna.