Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Karriär / Jobba hos oss

Mångfald och inkludering

Tänker du på mångfald? Det gör vi! Vi är övertygade om att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats och ger bättre grund för beslut inom verksamheten. ​Genom olika projekt och initiativ jobbar vi ständigt för att ta tillvara och inkludera våra medarbetares olika erfarenheter och kompetenser.

Vi vill göra vardagen enklare! 

PostNord finns till för alla, och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets mångfald. Vi värdesätter att ha en mångfald av erfarenheter och kompetenser bland våra medarbetare och är övertygade att en mångfald är nödvändig för att utveckla och förbättra vår verksamhet.  

Tillit och respekt för varandra 

I vår Code of Conduct – uppförandekod gör vi det tydligt vad vi förväntar oss av varandra och av våra kunder kan förvänta sig av oss. Det handlar helt enkelt om att vi uppför oss ordentligt och som vi har bestämt. Det handlar om tillit. Och att leva som vi lär. 

Inkludering

Vad gör vi? 

  • Eftersom vi är en del av logistikbranschen som historiskt sett har lockat fler män än kvinnor, är det viktigt för oss att sträva efter att det finns både män och kvinnor bland våra slutkandidater när vi rekryterar.  
  • Vi för kontinuerliga dialoger gällande Mångfald och Inkludering, bland annat i våra chefs-och talangutbildningar och är en viktig del i vårt gemensamma hållbarhetsarbete. 
  • Vår årliga medarbetarundersökning ligger som grund för vårt arbete att skapa en engagerande arbetsplats där medarbetare trivs och har möjlighet att bidra. 

Mål & resultat

Mål: 40/60 könsfördelning i våra ledarpositioner

Vi har arbetat i många år för att öka andelen kvinnor i ledande positioner och kan se att vi gör framsteg när det gäller att ha en bättre könsbalans på alla ledarskapsnivåer i organisationen.

Resultat:

2015: 28%

2020: 33%

Ta reda på mer

Vi frigör kraften i mångfalden

Våra medarbetare har en rad olika bakgrunder. Vi strävar aktivt efter att släppa lös kraften i denna mångfald genom ledarskap baserat på ansvar, mod och engagemang.

Code of Conduct

Vår uppförandekod anger regler för uppförande för koncernen inom de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbar affärspraxis.

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare som berättar om sin vardag som anställd inom PostNord.