Kundombudsman

I första hand ska kunden vända sig till kundtjänst. Men ibland kan det uppstå situationer där kunden inte uppfattar beslut som korrekt, och då finns det möjlighet att ompröva beslutet hos kundombudsmannen.

Kundombudsmannens uppdrag gäller både paket- och brevtjänster och omfattar både affärsområde Meddelande och Logistik.

Läs mer om Kundombudsmannen på vår svenska marknadswebbplats.

Senast uppdaterad: 2018-12-18 13:18