Olika drivkrafter på PostNords hemmamarknad – Norden

Drivkrafterna på PostNords marknader kan kort sammanfattas; e-handelsdriven tillväxt inom logistik och digitaliseringsdriven övergång från fysisk till digital kommunikation och kombinationer av de båda.

Fortsatt stark tillväxtpotential för e-handeln

E-handel förväntas fortsätta växa med över 10 % årligen de kommande åren. E-handelns grundläggande drivkrafter är enkelhet och tillgänglighet för kunden och mottagarna. Fortfarande sker merparten av e-handeln från inhemska företag. Det blir dock allt vanligare att konsumenterna söker sig utanför landsgränserna. Det är framförallt sajter i Storbritannien, Tyskland, USA och Kina som lockar de nordiska konsumenterna. En av de viktigaste konkurrensfaktorerna för e-handeln är en effektiv och väl fungerande logistik. På vilket sätt, till vilken plats, vid vilken tidpunkt och till vilken kostnad som en vara levereras har blivit allt viktigare för konsumenterna vid köptillfället. En stark trend är så kallade omnikanalkoncept som ger samma kundupplevelse oavsett kanal.

Position: PostNord har en unik räckvidd och en ledande position som expert och partner till flertalet e-handlare i Norden. Detta innebär sammantaget fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Cirka en tredjedel av de nya avtal PostNord tecknar är inom det kraftigt växande e-handelssegmentet.

Nordisk logistik

Handeln mellan de nordiska länderna utgör en betydande andel av den totala handeln i Norden. Samtidigt är Europa Nordens viktigaste handelspartner. Efterfrågan på nordiska helhetslösningar och gränsöverskridande lösningar till, från och inom Norden ökar. Utvecklingen för den totala logistikmarknaden i Norden har dock varit relativt stabil de senaste åren. Den för PostNord relevanta nordiska logistikmarknaden uppgår till cirka 160–190 miljarder SEK. Detta inkluderar allt från hemleveranser av paket och vägfrakt till avancerade logistiktjänster som tredjepartslogistik (TPL). Den nordiska logistikmarknaden präglas av konsolidering, hård konkurrens och kostnadsfokus. De största aktörerna är Schenker, DHL, DSV, PostNord, Bring, GLS, och Posti.

Position: PostNord har med eget nätverk och genom internationella samarbeten som DPD en ledande position på den nordiska marknaden för distribution och logistik där den e-handelsrelaterade logistikdelen ökar kraftigt. Koncernens logistikerbjudande är till stor del harmoniserat inom Norden.

Kommunikationsmönstret förändras

Övergången till digitala alternativ innebär att brevvolymerna minskar. På den danska marknaden sker och har skett digitalisering i en mycket snabb takt. Det är en konsekvens av flera sammanfallande faktorer, inte minst lagstiftning om digital kommunikation från och till offentlig sektor. PostNord erbjuder ett ökat antal helt eller delvis digitala kommunikationstjänster. I Sverige sker digitaliseringen fortfarande i långsammare takt och en tydlig trend är kombinationer av fysisk och digital kommunikation. Givet digitaliseringstrenden kommer nedgången i brevvolymerna fortsätta. Denna marknadsförändring är en utmaning för alla postföretag. Vissa länder har moderniserat de regulatoriska förutsättningarna för postföretag att bedriva en konkurrenskraftig och ekonomiskt hållbar verksamhet och samtidigt tillgodose privatpersoners och företags förändrade behov av postservice. Danmark införde en ny postlag under 2016. I Sverige pågår en översyn av sektorregleringen av postmarknaden.

Position: PostNord tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. PostNord är därmed den enda aktören som når samtliga hushåll och företag i båda länderna. PostNord har en stark position inom kombinationen digital och fysisk kommunikation genom vår omnikanallösning. PostNord har också börjat erbjuda brevtjänster i Norge.

 

Tillväxt för kombinationer av digital och fysisk reklam

Den totala reklammarknaden ökade något i Sverige och Danmark, nästan uteslutande inom området digitalt. Inom den traditionella reklammarknaden fortsätter dock nedgången, främst inom tryckt media.

Position: För att utveckla kombinationen digitalt och fysiskt lanserade PostNord i Sverige under hösten 2016 ShopGun, som samlar veckans reklamblad och erbjudanden i en app. Stort fokus framöver är att hjälpa kunderna att lyckas bättre med sin marknadskommunikation genom att kombinera analys, segmentering och effektmätning med fysiska och digitala reklamlösningar i Norden.

Senast uppdaterad: 2017-08-08 09:29