Starka konsumenter driver marknaden

Digitaliseringen är den enskilt starkaste kraften som påverkar PostNords affär inom kommunikation, e-handel och logistik.

Kommunikation – fallande brevvolymer och ökande digital kommunikation

Drivkrafter

Kommunikationsmönstren fortsätter att förändras – digitaliseringen tilltar och det skickas allt färre brev. Faktum är att brevvolymerna har mer än halverats i Sverige sedan millennieskiftet. I Danmark har det gått ännu snabbare, bland annat på grund av lagkrav om digital kommunikation till och från offentlig sektor. Digitaliseringen för med sig både utmaningar och möjligheter.

Konkurrensfaktorer

PostNord står som enda aktör för den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Samtidigt råder hård konkurrens på marknaden, inte minst i tätbefolkade områden. För att både fullgöra samhällsuppdraget, tillgodose marknadens behov av kommunikationstjänster samt leverera avkastning till ägaren krävs rätt förutsättningar. Inte minst behövs mer flexibla lagar och regler som följer förändrade kommunikationsbehov och -beteenden.

Position

PostNord fortsätter att anpassa brevaffären och verksamheten allteftersom brevvolymerna minskar. Parallellt med det utvecklar vi nya tjänster, både kombinationer av fysisk och digital kommunikation samt helt digitala tjänster.

E-handel – tillväxt i rekordfart

Drivkrafter

Idag står e-handeln för cirka tio procent1) och till år 2025 prognosticeras den ha ökat till mellan en femtedel och en tredjedel2) av den totala detaljhandeln i Sverige. Tillväxten beror på att fler e-handelsaktörer etablerar sig, nya tekniska lösningar och att konsumenterna blir allt mer vana att handla online. Dessutom drivs e-handelns tillväxt av efterfrågan på ökad valfrihet och bekvämlighet.

Konkurrensfaktorer

Konsumenternas ökande inflytande är en tydlig tendens. När människor lever allt mer digitalt förändras köpbeteenden snabbt. Som e-handlare gäller det att hänga med för att lyckas på en marknad med hårdnande konkurrens. Det är avgörande att förstå konsumenterna och erbjuda lösningar som matchar deras behov.

Hög tillväxt inom e-handeln lockar nya investerare och aktörer, vilket ökar konkurrensen ytterligare. En av de viktigaste konkurrensfaktorerna är effektiv och välfungerande logistik. Leveransen är numera en viktig och integrerad del av köpupplevelsen – konsumenten vill styra över när, var, hur och till vilken kostnad varan ska levereras.

Två starka trender är omnikanalkoncept där konsumenten får samma köpupplevelse oavsett kanal samt informationslogistik som gör det möjligt att spåra och kontrollera leveranser i realtid.

Position

PostNord har unik täckning – vi når alla hushåll i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Totalt har PostNord över 7 000 utlämningsställen/ombud i hela Norden. Det, tillsammans med vår gedigna expertis, gör att många ledande e-handlare i Norden väljer oss som partner. Det borgar också för fortsatt goda möjligheter att växa. En mycket stor del av PostNords nya avtal är inom det kraftigt växande e-handelssegmentet.

PostNord arbetar målmedvetet vidare för att skapa fortsatta förutsättningar för en nordisk e-handel i världsklass. Med ett gemensamt erbjudande och Nordens bredaste distributionsnät för vi e-handlarna och konsumenterna närmare varandra.

1) PostNord & Svensk Digital Handel och HUI Research: E-barometerns helårsrapport 2018

2) Svensk Handel: Det stora detaljhandelsskiftet 2018

 

Logistik – ökande efterfrågan på totallösningar

Drivkrafter

Marknaden för logistik innefattar allt från hemleverans av paket till avancerade tjänster såsom tredjepartslogistik. De främsta drivkrafterna är den globala tillväxten och ökande internationella handeln. Europa är Nordens viktigaste handelspartner samtidigt som handeln mellan de nordiska länderna står för en betydande del av den totala handeln i Norden.

Det gör att efterfrågan på kompletta och gränsöverskridande lösningar för Norden växer. Efterfrågan på mer avancerade tjänster ökar ständigt, med högra krav på leveransvillkor, flexibilitet och kommunikation.

Konkurrensfaktorer

Marknaden för logistik kännetecknas av hård konkurrens och prispress.

Tidigare var konkurrensen på den nordiska marknaden i stort sett begränsad till traditionella globala och nationella logistikaktörer såsom DHL, DB Schenker, Bring, GLS och Posti samt mindre lokala aktörer inom olika logistiksegment. Nu växer ett nytt konkurrenslandskap fram med nya allianser och partnerskap.

Nya aktörer etablerar sig och expanderar inom konsumentrelaterade områden som exempelvis marknadsplatser, betallösningar och nischade logistik- och budtjänster. Dessa nya aktörers affärsmodeller bygger på erbjudanden för delar av eller hela leveranskedjan och även på att sälja och använda information mellan avsändare, transportör och mottagare.

Position

Tack vare vårt heltäckande distributionsnät, egen fordonsflotta i Norden och internationella samarbeten, har PostNord en ledande position på den nordiska logistikmarknaden. PostNord drar nytta av skalfördelar, då vi kan hantera flera slags försändelser tillsammans. Vi stärker vår position ytterligare, mycket tack vare e-handelsrelaterad logistik och nya satsningar på nätverk och informationsplattformar.

Senast uppdaterad: 2019-07-23 10:39