Måndag den 2 juli

PostNords trailer öppen 09.00-20.00 på Donnersgatan 2 utanför Wisby Strand.


Miniseminarium: Hur anpassas brevbäringen för att främja företagande och utveckling i en levande landsbygd?

Att kunna få och skicka brev och paket på ett snabbt, kostnadseffektivt och säkert sätt är centralt för både företag och privatpersoner. Utanför storstäderna dominerar frågan om framtida servicenivåer. Digitalisering av handeln öppnar för att fler ska kunna bo kvar på landsbygden. Samtidigt förändras lantbrevbärarens roll då brevvolymerna minskar och utdelningen av paket växer. Hur möter vi framtiden på ett sätt som bidrar till att landsbygden fortsätter att leva?

Tid: 10.00-10.45
Plats: PostNords trailer, Donnersgatan 2.
Deltagare:

  • Terese Bengard, Verksamhetschef, Hela Sverige ska leva!
  • Mathias Krümmel, Chef produktion, PostNord Sverige

Miniseminarium: Vad händer när de amerikanska e-handelsjättarna kommer till Sverige?

När jättar som Amazon kliver in på den svenska marknaden kommer det att innebära en stor utmaning för många företag, för såväl e-handlare som för logistikaktörer. Vad är egentligen rimligt att tro kommer hända när fler utsländska aktörer etablerar sig i Sverige? Och vilken modell kommer de att välja i Sverige? Samtidigt som Amazons etablering kommer att innebära förändringar av hela den svenska handeln är det inte bara ett hot. Det ger också större möjligheter att använda Amazon som säljkanal mot såväl svenska som utländska kunder. Hur ska svenska företag tänka för att bäst nyttja de nya förutsättningarna?”

Tid: 15.00-15.45
Plats: PostNords trailer, Donnersgatan 2.
Deltagare:

  • John Ekman, Grundare, Conversionista
  • Arne Andersson, e-handelsspecialist, PostNord

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-06-28 23:11