Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Organisation

Koncernen består av följande landsorganisationer: Sverige (inklusive Finland), Danmark (inklusive Tyskland och Direct Link) och Norge, samt PostNord Strålfors och fem koncernfunktioner.

Landsorganisationerna och PostNord Strålfors har fullt resultatansvar. Koncernövergripande enheter är Nordic Strategy & Solutions, Legal & Staff Functions, IT och Finance.

organization_2023_april_EN_1500x794.jpg

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.