PostNords organisation

PostNords organisation innebär en integrerad koncern som stärker förutsättningarna för att kunna erbjuda nordiska helhetslösningar inom kommunikation, logistik och e-handel. Den skapar även potential för ökade samordningsvinster inom produktionen.

Postnords organisation på svenska

  • Landsenheterna, Sverige, Danmark, Norge  och Finland, svarar för att optimera marknads- och försäljningsaktiviteter, produktionsstruktur och organisation på tvärs över samtliga affärsområden.
  • PostNord Strålfors marknadsför och säljer produkt- och tjänsteerbjudandena med resultatansvar, medan tjänsteutvecklingen ingår i affärsområdet Communication Services.
  • Affärsområdena Communication Services och eCommerce & Logistics ansvarar för produkt- och tjänsteutveckling inom respektive område i hela Norden, på tvärs över landsenheterna.
Senast uppdaterad: 2018-04-16 12:27