Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Organisation

Koncernens indelning i segment utgår i huvudsak från bolagens geografiska hemvist förutom segment PostNord Strålfors, PostNord TPL och PostNord International som styrs och är samordnat utifrån verksamhetens karaktär.

Rörelsesegmenten är:

  • PostNord Sweden
  • PostNord Denmark
  • PostNord Norway
  • PostNord Finland
  • PostNord Strålfors
  • PostNord TPL
  • PostNord International

Koncernfunktionerna är FinanceNordic Strategy & SolutionsLegal & Staff functions samt IT.

Koncernledning

Koncernledningen representeras av dessa affärsenheter och koncernfunktioner:

organization_2023_april_EN_1500x794.jpg

PostNord Accelerate inkluderar PostNord Strålfors och PostNord TPL. PostNord International inkluderar PostNord Germany, Direct Link och Worldwide Connect. I koncernledningen representerar koncernchefen PostNord Finland.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.