PostNords organisation

Koncernen består av landsorganisationerna Sverige (inklusive Finland) Danmark (inklusive Tyskland och Direct Link) och Norge samt PostNord Strålfors samt fem koncernfunktioner. Landsorganisationerna och PostNord Strålfors har fullt resultatansvar. De koncerngemensamma enheterna är Nordic Strategy & Solutions, Legal & Staff Functions, IT och Finance & Sourcing.

Senast uppdaterad: 2019-09-30 13:52