Group Leadership Team

Group Leadership Team är, förutom styrelsen, koncernens beslutsorgan och har ett gemensamt ansvar för att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategiska inriktning som styrelsen fastställt. VD leder arbetet i Group Leadership Team.

Group Leadership Team består av:

Senast uppdaterad: 2019-12-04 11:47