Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

ABC Leadership by GLT

I poddserien ABC Leadership by GLT delar medlemmar ur PostNords koncernledning, Group Leadership Team (GLT), med sig av sina tankar kring kultur och ledarskap.

Du kan lyssna genom att klicka på namnen nedan.
Alla pratar på sina modersmål, det vill säga svenska, danska och norska.

Annemarie Gardshol (34 min)
Koncernchef och VD PostNord
Peter Kjær Jensen (33 min)
Vice vd PostNord och Chef PostNord Danmark
Viktor Davidsson (29 min)
Chief Financial Officer (CFO)
Ylva Ekborn (32 min)
VD PostNord Strålfors Group
Jörgen Hellberg (31 min)
Chief Information Officer (CIO)
Kristina Lilja (28 min)
Chefsjurist och Chef Legal & Staff Functions
Robin Olsen (28 min)
Chef för PostNord Norge
Mathias Krümmel (32 min)
Chef för PostNord Sweden
Alla åtta avsnitt (4 hr, 7min)

Podden togs fram för PostNords medarbetare i samarbete med Angela Nihlén och Teresa Acuña Lopez, organisationsutvecklare som bland annat driver den svenskspråkiga podden People & Culture – 30 minuter företagskultur.

Culture_SE_1800x852.jpg

Vad är ABC Leadership?

ABC Leadership är vår ledarskapskultur, oavsett om du är chef eller medarbetare och oavsett om du arbetar i produktion eller på kontor. Vi vill agera på ett sätt som för oss och verksamheten framåt. Så här beskriver vi vår önskade kultur:

Pålitlighet handlar om att vi håller vad vi lovar, och tillsammans gör vi vårt bästa för att underlätta vardagen. Vi strävar efter att skapa förtroende för PostNord som en del av samhället, hos våra kunder och partners samt kollegor emellan.

ABC leadership beskriver hur vi agerar. Vi är ansvarstagande (Accountable), modiga (Brave) och engagerade (Committed), och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag.

Hållbar handlar om att vi utmanar status quo och oss själva i att hitta innovativa lösningar. Vi strävar alltid efter att ha en resultatorienterad kultur och när problem uppstår så bidrar vi till lösningen. Vårt mål är att vara hållbara på både kort och lång sikt.

Vad är GLT?

GLT star för Group Leadership Team och är PostNords ledningsgrupp. Den består av nio personer som representerar våra marknadsbolag och koncernfunktioner.

Vår önskade kultur

Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag.

Vision, syfte och kundlöfte

Vi har gemensamma värderingar som vi agerar efter.

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.

Externa podcasts

I egenskap som PostNords VD och koncernchef har Annemarie Gardshol intervjuats i flera poddar om PostNord och de utmaningar vi står inför. Intresset för Annemarie som ledare har också ökat.

Här är exempel på några poddar:

Påjobbetpodden

Chef Dilemma

Karriärpodden

Min väg

Digitala influencer-podden