Bygget av Nordens bästa logistik- och kommunikationsföretag fortsätter

Med stärkt framtidsfokus fortsätter det målinriktade arbetet inom koncernens viktigaste strategiska prioriteringar.

Sedan samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S år 2009 har marknaden och förutsättningarna förändrats dramatiskt. Med en tydlig strategi har PostNord etablerats som en konkurrenskraftig logistikaktör med ett stort fokus på den växande e-handeln. Samtidigt har betydligt lägre brevvolymer krävt en betydande omställning av verksamheten för att kunna säkerställa en god postservice i Sverige och i Danmark. Parallellt pågår initiativ inom koncernen för att utveckla kommunikationsaffären, bland annat genom en utveckling av digitala tjänster och kanaler samt olika kombinationer av fysisk och digital kommunikation. Koncernens strategi understöds av tio prioriteringar.

Utveckla

 • Ledande inom e-handel
 • Innovativa digitala tjänster och kanaler
 • Ledande inom hållbarhet

Ompositionera

 • Vinna förtroendet hos kunder, konsumenter och medarbetare
 • Harmoniserad produktportfölj
 • Tillväxt inom prioriterade logistiksegment

Bygga

 • Konkurrenskraftig kostnadsnivå
 • Stabil och effektiv IT
 • Integrerad och flexibel produktionsmodell
 • Optimering av den fysiska brevaffären

Händelser under 2017

 • Omställning mot en finansiellt hållbar produktionsmodell i Danmark.
 • Ny postförordning i Sverige som möjliggör förändringar i produktion och nya tjänster som introduceras i Sverige från 1 januari 2018.
 • Fortsatt och förstärkt fokus på kvalitetshöjande åtgärder.
 • Ett flertal kund- och mottagarorienterade tjänster har lanserats under året, såsom till exempel hemleverans kvällstid som standard, lördagsutdelning till vissa ombud i Sverige.
 • Vidareutvecklade digitala gränssnitt mot kund (mottagarappen/sändarappen) samt flexibla lösningar såsom leveranser till låsta utrymmen, bilar, företag, hushåll inklusive returtjänster.
 • PostNord lyssnar implementerat i hela Norden. Totalt har 803 000 omdömen kommit in under 2017.
 • Fortsatt harmonisering av koncernens nordiska helhetserbjudande.
 • Fortsatt reduktion av koncernens administrativa kostnader till en mer konkurrenskraftig nivå.
 • Implementering av den integrerade produktionsmodellen i Sverige och Danmark framskrider enligt plan.
 • Fortsatt minskning av koncernens koldioxidutsläpp. PostNords miljöarbete har rankats med högsta nivån Guld i International Postal Corporations (IPC) årliga bedömning.
 • För att stärka en leveranskultur även under pågående omställning har koncernens cirka 1 500 ledare utbildats i förändringsarbete och kommunikativt ledarskap. Ett påbyggnadsprogram har inletts i PostNord Sverige.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-02 13:54