Bygget av Nordens bästa logistik- och kommunikationsföretag fortsätter

Med stärkt framtidsfokus fortsätter det målinriktade arbetet inom koncernens viktigaste strategiska prioriteringar.

Sedan samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S år 2009 har marknaden och förutsättningarna förändrats dramatiskt. Med en tydlig strategi har PostNord etablerats som en konkurrenskraftig logistikaktör med ett stort fokus på den växande e-handeln. Samtidigt har betydligt lägre brevvolymer krävt en betydande omställning av verksamheten för att kunna säkerställa en god postservice i Sverige och i Danmark. Parallellt pågår initiativ inom koncernen för att utveckla kommunikationsaffären, bland annat genom en utveckling av digitala tjänster och kanaler samt olika kombinationer av fysisk och digital kommunikation. Koncernens strategi understöds av tio prioriteringar.

Utveckla

 • Ledande inom e-handel
 • Innovativa digitala tjänster och kanaler
 • Ledande inom hållbarhet

Ompositionera

 • Vinna förtroendet hos kunder, konsumenter och medarbetare
 • Harmoniserad produktportfölj
 • Tillväxt inom prioriterade logistiksegment

Bygga

 • Konkurrenskraftig kostnadsnivå
 • Stabil och effektiv IT
 • Integrerad och flexibel produktionsmodell
 • Optimering av den fysiska brevaffären

Händelser under 2018

 • Ny postreglering. Den 1 januari 2018 infördes en ny postförordning i Sverige, där kravet på övernattbefordran för frimärkta brev ersattes med krav på tvådagarsbefordran.
 • Ny momshantering. I Sverige fick PostNord, den 1 mars 2018, i uppgift av Tullverket att säkerställa att moms betalas av mottagaren på all direktimport från länder utanför EU:s tullunion.
 • PostNord lyssnar. PostNord genomförde en landsomfattande turné i Sverige för att lyssna på mottagarnas synpunkter på vår verksamhet.
 • Förändringar i styrelsen. På en extra bolagsstämma den 14 augusti 2018 valdes Christian W Jansson till ordförande och Christian Frigast till vice ordförande.
 • Statsstöd till PostNord Danmark. I juni erhöll Post Danmark A/S 1 533 miljoner SEK från danska staten efter EU-kommissionens godkännande av statsstödet.
 • Tillskott från ägare. I december 2018 erhöll PostNord AB ett kapitaltillskott om 667 MSEK, varav 400 MSEK från den svenska staten och 267 MSEK från den danska staten, enligt överenskommelsen mellan svenska och danska staten från 2017.
 • Nya avtal med partners och ombud. Under året tecknades flera viktiga avtal.
 • Ökad tillgänglighet. Totalt ökade antalet utlämningsställen i Sverige, Danmark, Norge och Finland med cirka 1 000.
 • Nyheter inom 3D-printing. PostNord Strålfors lanserade spännande lösningar samt tecknade ett partneravtal med Sony Mobile inom 3D-printing.
 • Hög kvalitet under säsongstopp. Black Friday och julhandeln gör årets tre sista månader till PostNords mest intensiva tid. Tack vare gedigna förberedelser var leveranskvaliteten hög under hela perioden. Vi använde våra resurser maximalt och förstärkte med extra bemanning.
Senast uppdaterad: 2019-03-28 09:56