Vår historia

Underrättelser, brev och varor har skickats mellan människor i tusentals år. Kurirer har färdats kors och tvärs genom länder på sina härskares uppdrag, budkavlar har gått och viktiga meddelanden har nått sina mottagare.

Genom historien har sändandet av post varit mer eller mindre organiserat, och i början av 1600-talet fick postbefordran fastare former i de nordiska länderna. Här följer ett dansk-svenskt perspektiv på hur infrastrukturen för meddelande- och varuförmedling utvecklats över tid.

Cyklande brevlådetömmare Frans Westerlund vid postkontoret Stockholm 1, 1920.

Senast uppdaterad: 2016-03-23 09:09