Flyget

Att skicka försändelser via luften är inte särskilt nytt – redan de gamla egyptierna använde brevduvor. De fridsamma djuren användes för postbefordran fram till och med andra världskriget.

Att skicka post genom luften med maskiner är däremot – i vår historia – ganska nytt. Danskarna gjorde redan i början av 1800-talet försök med små, obemannade ballonger för att skicka meddelanden till det då ockuperade Själland, men då ballongerna bara kunde flyga åt ett håll, det vill säga dit vinden blåste, var försöket begränsat. Samma sorts ballonger användes för övrigt under kriget mot Sverige någon gång 1808-1809 för att skicka propaganda över sundet.

Första postflygningen 1919

Den första officiella danska postflygningen – med flygmaskin den här gången – gjordes 1919, och den första reguljära svenska postflyglinjen öppnades 1920. Sverige experimenterade också med en luftpostkupé, men den medföljande postiljonen kostade för mycket och försöket lades ner.

Ökade på 30-talet

På 1930-talet tog postflyget fart på allvar, och är idag en viktig del i postbefordran världen över. På grund av flygets miljöpåverkan förs alltmer brev- och paketvolymer över till andra transportlösningar, framför allt tåg.

Senast uppdaterad: 2016-12-15 15:04