Järnvägen

Det danska postväsendet var snabbt att utnyttja nymodigheten att skicka post per tåg. Den första danska järnvägslinjen gick mellan Altona och Kiel och öppnade 1844.

Posten skickades i speciella vagnar med en postiljon som övervakare. År 1856 infördes de så kallade byråvagnarna med postsortering ombord. Den sista byråvagnen kördes till 1997.

Järnvägen öppnade 1856

De första järnvägslinjerna i Sverige öppnade 1856. På de linjerna skickades tidigt post i brevlådor, men den svenska poststyrelsen var lite mer tveksam än den danska till nyttan med tågbefordran. Främst anförde man kostnadsskäl. Men med Danmark som förebild infördes 1862 så kallade postkupéexpeditioner mellan Stockholm och Göteborg. Mindre tåglinjer hade också så kallade postiljonkupéer. Antalet postkupéer steg fram till 1910-talet, för att sedan minska i antal, främst för att många mindre järnvägslinjer lades ned och posten skickades på landsväg.

Idag har vinden vänt tillbaka till järnvägens fördel, och den svenska posten kör sedan 2001 all B-post på järnväg, bland annat av miljöskäl.

Senast uppdaterad: 2017-04-19 15:48