Sjövägen

De många öarna som Danmark består av gjorde det i början svårt att etablera en ordentlig postgång till landets alla delar.

Färjelinjerna var många, en del regelbundna och andra mer sporadiska. I slutet av 1700-talet hade det danska postväsendet i princip kontroll över alla färjelinjer. I mitten av 1800-talet blev alla danska båtar ålagda att transportera post gratis i de fall posten så önskade.

1808 första ångbåten

Rutten över Stora Bält var särskilt viktig för infrastrukturen. År 1808 kom den första ångbåten på sträckan, och i mitten av 1800-talet började man med sortering ombord på ångbåtarna.

Även i Sverige använde man tidigt vattenvägarna för inrikes post, till exempel på Mälaren. Det dröjde dock till 1840-talet innan man började utnyttja ångfartyg, och 1869 infördes ångbåtspoststationerna. Ångan gjorde att transporterna kunde gå snabbare och oftare, och det finns exempel på privata initiativ för att öka turtätheten ytterligare.

Båt viktigt även idag

Även idag skickas en hel del post med båt, till exempel i den svenska skärgården. I Danmark ökar långsamt mängden post som befordras via vatten, bland annat för att undvika att använda flyg på kortare sträckor.

Senast uppdaterad: 2017-01-26 16:43