Våra åsikter

Ända sedan 1600-talet har bolaget som idag heter PostNord i olika skepnader haft uppdraget att samla in och dela ut brev i hela Sverige. 

Våra kommunikationsvanor förändras just nu snabbare än någonsin. Digital kommunikation har på många sätt ersatt de mer traditionella breven. Sedan år 2000 har brevmängden halverats, istället skickar vi paket som aldrig förr. Det är en historisk förändring som ställer höga krav på posthanteringen. Ändå ser regelverket för PostNord likadant ut som innan. Det behöver ändras tycker vi.

Senast uppdaterad: 2019-06-13 18:38