E-handelns roll i transportrevolutionen

Välkommen till PostNord och Aktuell Hållbarhet Arena

När: Onsdagen den 3 juli 2019 15:00 - 15:45

Var: Gotlands Museum, Strandgatan 14.

E-handelns roll i transportrevolutionen

E-handeln kommer att spela en avgörande roll i den transportrevolution som krävs för en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?

 

Anna Lindén
projektledare
2030-sekreteriatet

Sofia Leffler Moberg
hållbarhetschef PostNord
Arne Andersson
e-handelsexpert PostNord
Lina Ödeen
sustainability manager
H&M Global logistics

 E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig. Med e-handelns snabba tillväxt kommer ökade förväntningar på smidiga och snabba leveranser. Detta i sin tur riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Sveriges klimatmål för transporter är en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Det kräver en transportrevolution, och här har e-handeln en viktig roll. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?

Senast uppdaterad: 2019-06-26 08:50