Brev till vilket pris? Hur ska brevdistributionen överleva när kommunikationen blivit digital?

Vad får ett brev kosta? Digital kommunikation får brevvolymerna att falla samtidigt som postregleringen har sitt ursprung i en tid långt innan internet slog igenom. Vilken brevservice efterfrågas och hur ska den finansieras? Vilken betydelse har det för samhället?

       

Dan Sjöblom
generaldirektör
Post- och telestyrelsen

Teres Lindberg
riksdagsledamot
Socialdemokraterna

Lars Hjälmered
riksdagsledamot
Moderaterna

Annemarie Gardshol
VD
PostNord

Tid: onsdagen den 3 juli 2019 klockan 13:15 - 14:00

Plats: Donnerska huset, trädgården, Hamngatan 5. Expressens lounge.

Regleringen av postservicen ger röda siffror men samtidigt finns krav på vinst. För första gången på 400 år ser brevdistribution ut att bli en förlustaffär. Regleringen av uppdraget formulerades före den digitala kommunikationsrevolutionen. Behövs brevdistribution när kommunikationen är digital? Vad vill politiken med tjänsten brevdistribution? Tjänsten är samhällsbärande, att skicka och få brev ses som självklart men de ekonomiska förutsättningarna och efterfrågan är radikalt förändrade.

 

Senast uppdaterad: 2019-06-15 10:20