Förpackningsresan eller hur kan e-handeln bli klimatsmartare

Hur mycket luft köpte du när du senast e-handlade och varför? Stora förpackningar leder till onödiga transporter, större klimatutsläpp och högre kostnader. Vems är felet och vad kan vi göra åt det?

I den senaste E-barometern konstaterades att det råder ett glapp mellan konsumenternas krav på hållbara leveransalternativ och e-handelsbranschens mognad i att skapa dessa lösningar. Vad behöver vi som företag, logistikleverantörer och konsumenter göra för att skapa en mer miljöanpassad e-handel?

Medverkande:

  • Arne Andersson, moderator, PostNord
  • Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef, PostNord
  • Johanna Allhorn, chefredaktör, ehandel.se
  • Per Ljungberg, VD, Svensk Digital Handel
Senast uppdaterad: 2019-07-07 18:33