Digitaliseringen ökar konkurrensen – men också möjligheterna

Digitaliseringen ökar konkurrensen för svenska företag när handeln blir mer global. Hur ska svenska småföretag agera för att inte riskera att halka efter när konkurrensen ökar? ”Innovation på logistikområdet är avgörande för svensk e-handels fortsatta tillväxt”, säger Håkan Ericsson, VD för PostNord.

Digitaliseringen har ritat om förutsättningarna för både privatpersoner och företag. Sveriges digitala kompetens utvecklas – men det gör också den internationella konkurrensens. Hur bör svenska småföretag agera för att överleva på den globala spelplanen? 

E-handeln växer med starka tillväxttal år för år, men andelen av den totala detaljhandeln är fortfarande relativt låg*. I storstadsområden är bekvämligheten en drivkraft, på landsbygden kan den vara en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar.

 

PostNords VD Håkan Ericsson kommer att deltaga på seminarium under Almedalen om digitalisering och e-handel.

”År 2015 uppgick e-handeln till 6,9 procent av den totala detaljhandeln. Ändå är Sverige och övriga nordiska länder, tillsammans med Storbritannien och Tyskland, de marknader i Europa där digitaliseringen av detaljhandeln har kommit längst”, säger Håkan Ericsson, VD för PostNord.

Det finns alltså en stor tillväxtpotential i e-handeln – om utmaningen möts på rätt sätt.

Detta kommer att diskuteras i Almedalen i dag. Klockan 14.00 på DI Arena på Donners Plats i Visby kommer Håkan Ericsson att delta i ett seminarium tillsammans med Per Strömberg, VD ICA Gruppen, Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, Patrik Rees, entreprenör inom e-handel, Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson, och Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet.

  • Seminariet kommer att webbsändas på DI.se

På seminariet kommer digitaliseringen och de nya utmaningar den medför att diskuteras. Håkan Ericsson pekar på innovation inom logistikområdet som en viktig faktor och konkurrensfördel för svenska företag.

”För att e-handeln ska fortsätta att utvecklas är det centralt att vi är innovativa och tillvaratar möjligheterna att erbjuda mer bekväma och flexibla leveranser”, säger han.

Ett exempel på den typen av innovation är Volvo Cars leveranslösning Volvo In-car Delivery, ett samarbete med PostNord som innebär att konsumenter kan få sina e-handlade varor levererade direkt till bakluckan på bilen.

”Vi har helt rätt förutsättningar för att erbjuda den typ av kommunikations- och logistiktjänster som människor och företag efterfrågar i dag och i morgon. Inte minst gäller det den tillväxt som vi ser inom e-handelsområdet”, säger Håkan Ericsson.

*2003 omsatte e-handeln drygt 4,9 miljarder kronor. I fjol var den siffran 50,1 miljarder.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:33