ÖP-replik: "Posten förändras för att återspegla kundens behov"

PostNords kommunikationsdirektör Per Mossberg svarar på Östersundspostens ledarartikel.

Östersundspostens ledarredaktion föreslår att PostNord ska dra sig tillbaka från tätorterna där det finns andra alternativ och istället koncentrera sig på landsbygden där andra aktörer inte kan få lönsamhet. Tyska järnvägen som äger Schenker och tyska posten som står bakom DHL skulle säkerligen uppskatta ett sådant arrangemang där en effektiv konkurrent som PostNord skulle dra sig tillbaka från lönsamma transporter för att bara ta områden som de utländska aktörerna inte vill ta. Sveriges skattebetalare skulle inte ha anledning att visa uppskattning. Tvärtom, vi ska ha kvar vår närvaro i hela landet men för att det ska fungera är det viktigt med en lagstiftning som är anpassad efter ett samhälle där våra medborgare skickar allt färre brev men handlar mer på nätet.

Dagens regelverk från 90-talet

Dagens regelverk för posten bestämdes i huvudsak under 90-talet, i en tid långt innan internet, mobiltelefoner och sociala medier revolutionerade våra kommunikationsvanor. Idag har i stort sett all tidskritisk information gått över till digitala kanaler och vi skickar allt färre brev, men desto fler paket. Trots det är regelverket idag fortfarande anpassat för ett samhälle där människor måste kunna kommunicera med papper och penna.

Det är mot den bakgrunden som dagens postreglering ska ses där framförallt hushåll och småföretag utan andra alternativ skulle tillförsäkras möjlighet till relativt snabb kommunikation till låga priser. Det är därför som man har ansett det motiverat att flygtransportera brev, trots att det har orsakat stor miljöpåverkan och höga kostnader.

Men idag 2016 ser samhället helt annorlunda ut, och det är viktigt att postlagstiftningen reformeras så att den bättre återspeglar användarnas behov.

Kostnaderna ökar och brevvolymerna faller

Sedan millennieskiftet har ungefär 57 % av de svenska brevvolymerna övergått till digitala alternativ. PostNords lönekostnader – vår största utgift – har under samma period ökat med ungefär 50 %. Sammantaget ger detta en ökad kostnad på mer än 200 % per utdelad försändelse. Samtidigt har pristaket på porto begränsat den möjliga prisökningen till ca 20 % under samma tid. PostNord befinner sig nu i sin största förvandling någonsin i sin 400-åriga historia, där vi har tvingats till stora rationaliseringar och omorganisationer för att svara upp mot kundernas förändrade beteenden.

Initiala friktioner

Det är inte ovanligt att det uppstår initiala friktioner vid större produktionsomläggningar, så även i PostNords fall. Det är emellertid så att kvalitetssiffrorna sedan början av 2016 är tillbaka på samma historiska siffror som vi har varit vana vid. Exempelvis delades under juli månad 92,4 % av alla förstaklassbrev ut dagen efter och 99,7 % efter tre dagar. Av 27 245 testbrev skickade av en extern organisation kom alla 27 245 brev fram inom fem dagar. Statistiskt sett måste du skicka 385 brev en månad för att ett brev ska delas ut så sent som fyra eller fem dagar efter inlämning.

Modern postlagstiftning viktigt

Men med fortsatt fallande brevvolymer är det oerhört viktigt att vi får en modern postlagstiftning på plats. Utan ett borttaget pristak och reformerad postlagstiftning kommer statsstöd bli nödvändigt för att den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna tillhandahållas. Jag är övertygad om att skattebetalarnas pengar kan användas betydligt mer effektivt än att hålla liv i en postlagstiftning som skrevs ungefär samtidigt som det första sms:et skickades.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:50