PostNord har redan schyssta villkor

I år har den svenska regeringen antagit en ny ägarpolicy och principer för de statligt ägda bolagen. En bärande tanke är att de statliga bolagen ska agera som föredöme och handla upp tjänster med schyssta villkor. För oss på PostNord är det en självklarhet och något vi har jobbat med länge. 


Jag får ofta frågor om våra transportinköp och är väldigt stolt över det ordentliga arbete vi gör, och jag vill därför här svara lite på de funderingar som ibland uppkommer.

PostNord kräver kollektivavtalsenliga villkor för leverantörer som kör inrikestransporter för oss. Uppföljning av löner och arbetsförhållanden görs genom platsrevisioner och självutvärderingar.

För cabotagetransporter, det vill säga inrikestransporter som utförs av utländska företag, kräver vi särskilda arbetsrättsliga villkor i enlighet med Lagen om utstationering och följer upp leverantörerna med samma rutiner som inrikes företag. Cabotage är ett begrepp som fått lite dålig klang, men syftet är väldigt gott. Det råder en stor brist på tillgängliga lastbilar och förare vilket gör att vi måste köpa in kapacitet från andra länder. När vi köper in en transport till en av våra terminaler, finns det inte alltid behov av frakt från samma terminal. Skulle vi inte använda oss av cabotage skulle en sådan lastbil därför gå tom tillbaka från terminalen. Genom att använda cabotage kan en lastbil exempelvis gå mellan två av våra terminaler med annan last, istället för att gå tom. Cabotage bidrar alltså till lägre klimatpåverkan och dessutom till lägre kostnader. Ungefär tre procent av PostNords inköpta transporter utgörs av cabotage.

PostNord har som stor transportinköpare i Sverige ett samhällsansvar då vi och våra leverantörer är arbetsgivare till alla de chaufförer som levererar vårt gods. Vid misstanke om avtalsbrott ska alltid åkeriet informeras och ha möjligheten att korrigera sina rutiner för att förbättra chaufförernas arbetsförhållande. Ett tvärt avslut av ett uppdrag har ofta störst inverkan på de anställda.

Om en leverantör däremot inte är villig att ändra sina rutiner eller om företaget beter sig rent brottsligt kommer PostNord att sluta använda leverantören. Det sker löpande att vi säger upp avtal eller väljer bort vissa leverantörer med anledning av att de inte uppfyller våra krav.

PostNord följer redan de skärpta krav som finns i den nya ägarpolicyn. Det ska vara enkelt att köpa tjänster med schyssta villkor, och med den nya policyn blir det ännu tydligare hur man kan göra detta.

Annemarie Gardshol
Koncernchef och VD PostNord Sverige

 

Senast uppdaterad: 2020-03-12 09:55