PostNords remissvar för en säkrare identifiering

PostNord tillstyrker författningsförslagen i betänkande Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (2019:14).

E-handeln växer i snabb takt och därmed ökar antalet försändelser som skickas i postoch paketflöden med kommersiellt värde, varor som ska levereras till rätt mottagare. Det är idag ett bekymmer att kriminella element försöker tillskansa sig värdefullt gods bland annat genom att använda sig av förfalskade identitetshandlingar.

De förslag som finns i betänkandet kommer, menar PostNord, att göra det enklare att kontrollera och säkerställa korrekt identifiering, och därmed bidra till att bekämpa bedrägerier och annan brottslighet. Förslagen är, menar vi, väl motiverade och balanserade.

Remissvaret i PDF-form finns här.

Senast uppdaterad: 2019-08-22 14:22