Postkommissionen - en blick in i framtiden

Postkommissionen är en fristående grupp tillsatt av PosNord. I gruppen samlas personer med hög kompetens, bredd och personlig integritet.

Uppdraget har varit att utveckla tankar kring hur post- och paketservice bör fungera i en digital verklighet, som redan är här.

En viktig utgångspunkt är en samhällsservice som utgår från dagens och morgondagens behov hos människor och företag i hela landet, snarare än service baserad på gårdagens behov.

Rapporten En hållbar post- och paketservice i ett digitalt Sverige finns tillgänglig här.

Senast uppdaterad: 2018-07-04 13:45