Rån ställer högre krav på säkerhet

Den senaste tiden har två spektakulära rån mot PostNord uppmärksammats i media. Tidigare i höstas sprängde PostNord i samarbete med polisen en internationell stöldliga som gjorde inbrott i PostNords lastbil under färd i 80 kilometer i timmen och igår tilltvingade sig gärningsmän under vapenhot till sig en av PostNords lastbilar.

Tidigare var värdetransportrån ett stort problem i Sverige, men i takt med att kontanter blir allt mer sällsynt är det i stället varor som lockar. Stöld av gods är numera ett utbrett problem i logistikbranschen. Tjuvarna letar efter elektronik och annat värdefullt gods. Detta är ett samhällsproblem som drabbar PostNord. Det görs betydligt fler försök att bryta sig in i våra fordon nu än tidigare. Vi märker också av att våra chaufförer och brevbärare inte längre är fredade. En oroväckande trend är att man ger sig på och hotar våra medarbete och stjäl varor från brevbärarnas väskor, något som nästan aldrig hände för ett antal år sedan.

Säkrare arbetsmiljö

Hot och rån är allvarliga brott som påverkar de medarbetare som utsätts väldigt negativt. Efter de senaste dagarnas händelser behöver vi utvärdera vad vi kan göra för att ytterligare trygga arbetsmiljön för våra medarbetare. Det handlar om att jobba ännu mer med säkerhetsutbildning, personlarm och körningar vid andra klockslag. I vissa områden har vi samma utmaningar som blåljuspersonal. Om inte våra åtgärder räcker behöver vi vända oss till polisen för hjälp.

Nära samarbete med polisen

PostNord har ett mycket avancerat säkerhetsarbete, nära samarbete med Polisen och säkerhetsansvariga hos våra kunder och inom branschorganisationerna. Vi försöker hela tiden ligga steget före de kriminella.

Några exempel på säkerhetsåtgärder som PostNord använder i vardagen är att ingen av företagets chaufförer hanterar kontanter och att chaufförer på vissa sträckor är utrustade med personlarm. Extra kraftiga lås, som låses automatiskt, har installerats i många fordon. Lastbärare och trailers är också utrustade med gps-utrustning som larmar vid otillåten dörröppning.

MärkDNA effektivt

I vissa transporter används också så kallad MärkDNA vilket är en osynlig spray som i princip är omöjlig att få bort och som utlöses vid inbrottslarm. Det fastnar på huden och tränger in i kläder. En person som får MärkDNA på sig kan på det sättet bindas till ett specifikt inbrott. Efter att rånsprayen installerades minskade antalet inbrott i PostNords lastbilar i Stockholmsområdet med 50 procent jämfört med året innan.Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:27