Remissvar: En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor

I somras presenterade Justitiedepartementet promemorian  En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14). PostNord har idag besvarat remissen och instämmer i promemorians förslag.

Skyddet för den enskildas integritet och rätten till förtrolig kommunikation är en viktig princip och rätt till densamma är inskriven i regeringsformens 2 kap. § 6. Det här skyddet är förvisso inte absolut, utan kan inskränkas genom lag. Likväl måste skyddet för den enskildas rätt till förtrolig kommunikation vara synnerligen starkt. I en tid när allt mer av vår kommunikation tar digitala vägar där hög teknisk kompetens krävs för att säkerställa förtrolig kommunikation, är det viktigt att enskilda kan välja att kommunicera förtroligt på ett säkert och samtidigt enkelt sätt medelst traditionella brev. Alla förslag som tangerar posthemligheten måste därför hanteras med försiktighet.

Vilket kommer att framgå av remissvarets fortsättning ser PostNord positivt på förslagen i promemorian. Det är dock viktigt att framhålla att PostNords tillstyrkan till förslagen ska ses snävt, och ska alltså inte tolkas som en allmän acceptans för en utveckling där allt fler brottsbekämpande uppgifter i någon form åläggs bolaget eller dess anställda.

Hela remissvaret finns att läsa här [PDF].

Senast uppdaterad: 2019-10-30 15:49