Svar på PTS rapport om tillsynsbesök

Post- och telestyrelsen, PTS, har i en rapport redovisat de tillsynsbesök de har gjort hos PostNord och Bring Citymail. PTS konstaterar, som i tidigare rapporter, att postmarknaden är under stark förändringspress, och att postoperatörerna har gjort stora omställningar och att fler är att vänta. 

Utöver det har PTS kommentarer kring konkreta förändringar som PostNord och Bring Citymail har gjort det senaste året.

Minskat antal kundsynpunkter

Positivt är att de uppmärksammar det minskade antalet kundsynpunkter till PostNord. Vi ser en stadig förbättring i våra kvalitetsmätningar och vi är på rätt väg. Men vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda. Vi kommer att fortsätta utvecklas och förändras för att möta den ökande e-handeln och mottagarens nya behov och vi arbetar för att göra det utan störningar. (Till våra senaste kvalitetssiffror)

Det är bra att insikten om de stora omställningar som sker och kommer att ske på postmarknaderna också kommuniceras av PTS. Just nu pågår den kanske största förändringen i PostNords långa historia, och förändring är det nya normala. Avsändare och mottagare vill vara med och bestämma hur deras paket och brev levereras, och nya lösningar kommer att dyka upp som ingen kan förutse idag.

Många omständigheter i förändringsarbetet

I förändringsarbetet behöver vi förhålla oss till en mängd omständigheter. Lagar och regleringar är en. En längtan hos många tillbaka till ett diffust ”förr” är en annan. Digitaliseringen och nya behov hos mottagare och avsändare en tredje, och konkurrenssituationen är en fjärde. Det är givetvis en balansgång och en utmaning att tillfredsställa motstridiga intressen.

PTS identifierar några områden där det finns förbättringspotential.

  • Ett sådant är bemanningen, ett komplext pussel i en verksamhet som varje dag ska besöka alla svenska hushåll och företag med en mycket varierande mängd försändelser. Att vara brevbärare är ett fysiskt arbete, något som kanske attraherar dagens arbetskraft mindre än tidigare. PostNord går en spännande framtid till mötes och vi vill givetvis hitta fler trevliga och serviceinriktade medarbetare som vill följa med på den resan.
  • Ett annat område PTS nämner i rapporten är utrullningen av det vi kallar Koncept utdelning, ett delvis nytt sätt att tänka när det gäller effektiv utdelning. Det stämmer att vi upplevde inkörningsproblem med konceptet, som rullades ut på bred front för cirka två år sedan. Vi visste hela tiden att ett koncept inte kan fungera på precis alla platser i landet, och nu drar vi slutsatser av de lokala erfarenheterna och gör justeringar. Det är tråkigt att det orsakade problem på vissa ställen, och vi jobbar vidare för att framtida förändringar ska få så få störningar som möjligt.
  • Ett tredje område PTS kommenterar är uppdateringarna av vårt adressystem ISU, som är hjärtat i verksamheten. Rätt uppgifter i ISU ger rätt indata till sorteringsmaskinerna och ökar träffsäkerheten. Där gör vi ett fortlöpande arbete med att förbättra registreringen, och där är vi också beroende av att allmänheten lämnar rätt uppgifter. Att ändra adress när man flyttar och att begära eftersändning är två saker man själv kan göra för att försäkra sig om att få posten rätt.

Brevkvaliteten går som vi sett åt rätt håll, men vi vet att vi fortfarande har en del utmaningar. En svårighet för mottagarna kan vara att, precis som PTS påpekar, även vår huvudkonkurrent har kvalitetsproblem. Många utgår ändå ifrån att det är PostNord som har gjort fel, även om det inte är vi som distribuerat den aktuella försändelsen. Nu har vi börjat PostNordmärka huvuddelen av brevförsändelserna, vilket ska bidra till ökad tydlighet för mottagarna om vem som hanterat försändelsen och om var eventuella fel sker.

Vi ska reagera snabbare om det blir störningar när vi gör förändringar och göra justeringar snabbare. Det enda vi kan vara riktigt säkra på är att ingenting kommer att se ut som det gör idag. Inte i postvärlden heller.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:46