Almedalen - Vill stärka e-handlarna

E-handeln växer i Sverige men svenska detaljhandelsföretag har tappat mark. Internationella sajter växer snabbare än de flesta svenska. I Almedalen igår diskuterades vad som måste göras för att vända trenden. "Det krävs fler politiska initiativ", sa Fredrik Lind, senior partner på Boston Consulting Group.

Fredrik Lind, senior partner på Boston Consulting Group och Carin Blom, e-handelsexpert på PostNord.

Möjligheterna med en framgångsrik digitalisering för ett land som Sverige är enorma, med hundratusentals jobb och hög tillväxt i potten. Men trots flera år med kraftig tillväxt för e-handeln i Sverige håller svenska detaljhandelsföretag på att halka efter. Internationella sajter som många konsumenter i Sverige uppfattar som svenska växer betydligt snabbare än flertalet svenska. Hur den trenden ska vändas och vad politikerna kan göra var i fokus på PostNords seminarium i Almedalen i Visby i går. 

Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (mp) menade att vi bara är i början av en enorm process som är lika stor som industrialiseringen i slutet av 1800-talet och att vi måste fokusera på hur vi ska se till att Sverige det land som är mest förändringsbenäget.

Fredrik Lind, senior partner på Boston Consulting Group sa att den digitala tillväxten i Sverige drivs av konsumenterna.  

”Vi har de konsumenter som värdesätter digitala tjänster mest i världen, men trots det halkar vi som nation efter. Vi är inte längre så duktiga på IT som många politiker tror. Det krävs fler politiska initiativ för att underlätta för små och medelstora företag att öka sina IT-investeringar”, sa han.

Också den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali deltog i seminariet. Han menade att politikerna inte varit redo för digitaliseringens konsekvenser och att det räcker att studera hur myndigheter sköter sin kommunikation för att se det. Bali sa att anledningen till att detaljhandeln kommit ganska långt är att branschen inte varit politikernära. 

”Med växande e-handel måste vi fundera på hur vi kan göra det smidigare för konsumenten i leveransledet så inte lagar och regler står i vägen för PostNord och andra logistikaktörer. Vi behöver kanske avreglera än mer inom postbranschen?”.

E-handelsentreprenören Anton Johansson efterfrågade stöd från politiskt håll när det gäller att få rättvisa konkurrensvillkor på internationella leveranser. 

”Eftersom Kina klassas som ett U-land av FN-organet UPU som reglerar den globala postmarknaden kostar det mer för en svensk e-handlare att leverera en vara från Gävle till Stockholm än vad kinesiska jättekoncerner betalar för leveranser från Kina till Sverige. Då blir det svårt för oss svenska små och medelstora e-handlare att klara konkurrensen”, sa Anton Johansson.  

Jan Gulliksen, professor på KTH och ordförande i Digitaliseringskommissionen eftersökte en mer agil lagstiftning för att möta digitaliseringen. Det vill säga det måste vara möjligt att låta lagstiftning växa fram och anpassas efterhand som nya innovationer sker. Han fick medhåll av Fredrik Lind.

”Ta till exempel de stora datacenter som Facebook och Apple etablerat i Norden. För två år sedan etablerade Facebook ett datacenter i Norrland, men därefter har etableringarna snarare hamnat i Danmark och Finland. Det beror främst på att de snabbt lyckats skapa en neutraliserad energiskattelagstiftning. För Sverige tog det två år. Vi kan inte vara så långsamma om vi som nation ska vara konkurrenskraftiga i framtiden, menade Fredrik Lind.

Som avslutning fick
alla paneldeltagare spekulera i hur vi i framtiden kommer få våra varor levererade. PostNords detaljhandelsanalytiker Carin Blom trodde att vi då fullt ut kommer att kunna få våra varor när, var och hur vi vill. 

”Vi är bara i början när det gäller att anpassa oss efter att det numera verkligen är konsumenterna som har makten. Vi kommer se mängder att spännande innovationer på logistikmarknaden de närmaste åren. Nya tjänster som Volvos In-Car Delivery och vårt samarbete med ICA kring In fridge-leveranser är bara början”, sa Carin Blom

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:52