Brev till SvD

Med anledning av de artiklar som har publicerats i Svenska Dagbladet och särskilt det videoinslag som idag fredag den 26 augusti har publicerats på svd.se och som ger en direkt felaktig bild av att vi som bolag har valt att medvetet inte leverera paket hem till mottagarna vill vi göra följande förtydligande.

PostNord har aldrig sanktionerat att våra chaufförer inte har försökt leverera paket hem till en mottagare. Det har aldrig varit okej, och det kommer aldrig att vara okej om en enskild chaufför inte sköter sitt jobb.

Det som har uppmärksammats av er och där vi har ändrat våra rutiner handlar om paket som kommer in till Sverige som import och som klassas som företagspaket trots att leveransen ska ske till en privatperson. 

 För gränsöverskridande leveranser av företagspaket finns ett internationellt regelverk som PostNord följer. Regelverket säger att ett leveransförsök ska göras utan föravisering. Om ingen är hemma levereras paket till mottagarens postombud. Eftersom avisering inte är ett villkor för paketen har PostNord ofta inte tillgång till vare sig telefonnummer eller portkoder. Chaufförer har fram till nu inte heller behövt ringa mottagaren om de haft tillgång till telefonnummer, eftersom detta inte ingår i tjänstevillkoren. Det är denna instruktion vi nu har ändrat för att ge bättre service till mottagarna, som ett extra tillägg till villkoren.

 Våra chaufförer gör ett bra jobb och levererar stora mängder paket varje dag. Ibland kan dock fel uppstå. När en e-handelskonsument vill reklamera ett paket som exempelvis är skadat eller har kommit bort måste konsumenten vända sig till det företag som köpet är gjort hos. Det är företaget som konsumenten har en avtalsrelation med och det är e-handelsföretaget som i sin tur har en avtalsrelation med oss. Detta är praxis i allmän avtalsrätt mellan köpare och säljare och inget unikt för PostNord eller branschen.

Med vänlig hälsning

Anders Holm
VD PostNord Sverige

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:51