Det finns ingen siffra

Ett vanligt brev för 7 kronor kan inte spåras på samma sätt som till exempel ett paket. Det innebär att det kan vara svårt, och ibland omöjligt, att veta exakt vad som hänt med en brevförsändelse som inte kommit fram som den ska. Vi har de senaste dagarna anklagats för att inte vara transparenta med fakta kring brevkvaliteten så låt oss en gång för alla lägga de fakta vi har på bordet.

PostNord Sveriges brevkvalitet mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo, och rapporteras till tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord. 

Den här mätningen är utformad för att mäta kvaliteten för befordran övernatt och inom tre dagar, eftersom det är de krav som finns i EU:s postdirektiv och i den svenska postförordningen. Kantar Sifo redovisar också hur många transpondrar som av en eller annan anledning tas ur undersökningen. Om dessa kan du läsa mer här

PostNord redovisar också löpande kundsynpunkter både på vår egen hemsida

och till Post- och telestyrelsen. Varje månad får vi ungefär 2 000 kundsynpunkter som handlar om saknade försändelser. Därutöver har vi drygt 1 000 reklamationer per månad av saknade försändelser. Det finns säkert fall där brev inte kommer fram som de ska och där mottagaren eller avsändaren inte lämnar vare sig en kundsynpunkt eller reklamation till oss. Det finns också fall där brev kommer fram försent och anmälts som saknat innan det kommit tillrätta. 

Det här är den statistik PostNord har tillgänglig när det gäller saknade försändelser. Utöver det finns också de försändelser som hamnar hos Post- och telestyrelsen på avdelningen för obeställbara brev. Obeställbara kallas de brev som av någon anledning inte har kunnat delas ut till rätt adressat och där avsändaren inte är känd. Alla postoperatörer levererar sådana brev till PTS, som har rätt att öppna dem för att eventuellt hitta mottagaren. Under 2016 kom det in 367 727 obeställbara försändelser till PTS, vilket var en minskning gentemot föregående år med 2 procent. 24 procent av dessa försändelser hittade rätt mottagare eller avsändare.

Detta är de siffror som finns för att beräkna brevkvalitet, och ingen av dessa ger ett exakt svar på hur många brev som försvinner eftersom det är omöjligt att mäta. Men detta är fakta, allt annat är spekulationer.  

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:38