E-handel ökar möjligheten för landsbygden

Det växande e-handelsutbudet ökar möjligheten för en levande landsbygd. Var tredje konsument på landsbygden handlar online minst en gång i månaden. Nästan 60 procent av de varorna hade inte kunnat köpas i butik i deras egen kommun. 

Lantbrevbärare i bil

För boende på landsbygden så finns det vissa förutsättningar som krävs för att vardagen ska fungera. I en undersökning som PostNord har genomfört så tycker nästan samtliga att bredband, mobiltelefontäckning och brevbäring är viktigt. Betydligt färre boende på landsbygden anger närhet till skola, bensinstation och apotek.

Stort utbud bara ett klick bort

E-handeln har gett landsbygden större möjligheter att leva. När utbudet i den egna kommunen är litet, eller långt borta, så finns en onlineaffär bara några klick bort. Var tredje boende på landsbygden handlar på nätet minst en gång i månaden och nästan 60 procent av varorna de köper går inte att handla i den egna kommunen.

En ny roll för lantbrevbäraren

E-handelns framväxt har inneburit att PostNords lantbrevbärare fått en ny roll. Nästan 800 000 hushåll i Sverige har tillgång till lantbrevbäring. Lantbrevbäring fungerar som ett rullande postombud som inte bara levererar brev utan också e-handlade paket. Till skillnad mot hushåll i staden, som hämtar sina paket hos postombud eller betalar extra för hemleveranser, kan dessa 800 000 hushåll få sina e-handlade paket hemlevererade utan extra kostnad.

”Lantbrevbäringen har fått en ny och viktig roll för att säkerställa tillgång till ett stort varuutbud via e-handel med smidiga och bekväma leveranser”, säger PostNord Sveriges kommunikationschef Per Ljungberg.

Flest nöjda med brevbäringen

I PostNords undersökning får boende på landsbygden också svara på hur nöjda de är med kvalitet och service på de olika servicefunktionerna där de bor. Flest, 86 procent, uppger att de är nöjda med brevbäringen. Därefter följer livsmedelsbutik (75 procent) och mobiltelefontäckning (71 procent). Betydligt färre är nöjda med närhet till grundskola (58 procent), vårdcentral (55 procent) och kollektivtrafik (41 procent).

1 700 lantbrevbärarlinjer

Digitaliseringen av handeln öppnar för att fler ska kunna bo kvar på landsbygden och lantbrevbäringen är en uppskattad livsnerv. Det finns cirka 1 700 lantbrevbärarlinjer.

”Brevbäringen har en viktig funktion för att hålla landsbygden levande och är en av de samhällsfunktioner som boende på landsbygden ser som absolut viktigast för att vardagen ska fungera”, säger Per Ljungberg.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:54