En kommentar till PTS rapport Svensk postmarknad 2018

Den 16 april kom Post- och telestyrelsen, PTS årliga rapport Svensk postmarknad 2018, som presenterar en uppföljning och analys av utvecklingen på området. Rapporten bygger delvis på statistik som postoperatörerna redovisar till PTS.

Rapporten refereras som brukligt av svenska medier, och i fokus har varit det ökande antal reklamationer som PostNord har tagit emot. 2017 registrerade PostNord drygt 85 000 kundsynpunkter avseende brev- och paketdistribution. Det är ungefär 20 000 färre än föregående år. Samtidigt ser vi att antalet reklamationer har ökat med ungefär 15 000. Det kan indikera att fler kunder gör en reklamation direkt istället för att anmäla en synpunkt.

Det är naturligtvis aldrig bra att en mottagare behöver reklamera en leverans från PostNord. Samtidigt är synpunkter och reklamationer det bästa sättet för oss uppmärksamma det som inte fungerar som det ska. Med en ökande uppmärksamhet på PostNord och verksamheten ökar också kunskapen hos mottagarna om vad man bör göra om man upplever problem med sina leveranser. Det är i grunden något bra.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det på många håll i landet finns flera postoperatörer. PostNord är störst, och delar enligt PTS ut omkring 79 procent av alla brev. I vissa storstadsområden är den andelen snarare 60 procent.

Som mottagare kan det vara svårt att veta vem som har, eller skulle ha, levererat en försändelse. Många gånger ligger det nära till hands att vända sig till PostNord med sin synpunkt eller reklamation, även om distributören de facto är någon annan.

Alla som lämnar en synpunkt eller en reklamation på våra leveranser kan dock vara säkra på att vi tar den på stort allvar och använder informationen i vårt förbättringsarbete. För att samla in ännu fler synpunkter, idéer och förslag turnerar vi just nu runt i Sverige för att lyssna direkt på mottagare och kunder. Läs mer om det här.

Senast uppdaterad: 2018-04-17 14:33