Ett modernt post(regel)verk

PostNord tar ansvar för ett modernt Sverige där det går att bo, verka och bedriva företag i hela landet. Ska det vara möjligt även i framtiden tror vi att regelverket för postmarknaden måste moderniseras och reformeras.

Därför väljer vi nu att ta en mer aktiv roll i debatten, bland annat genom den här bloggen och genom vårt konto på twitter @postnordkom.

PostNord är Nordens ledande kommunikations och logistikföretag. I Sverige har vi i olika skepnader delat ut post sedan 1600-talet och vi har ett samhällsuppdrag att göra detta varje arbetsdag, i hela landet, året om.

Det här är ett uppdrag som vi är väldigt stolta över. Vår närvaro i hela landet är unik och är inget som någon av våra konkurrenter kommer i närheten av.

Tack vare oss kan miljontals företag, myndigheter och privatpersoner varje dag göra affärer, handla och kommunicera med varandra. Vår närvaro framförallt på landsbygden är en stor konkurrensfördel för oss.

Samtidigt har dagens lagstiftning och regelverk kring den svenska postmarknaden i stor utsträckning tillkommit långt innan digitaliseringens frammarsch. Vi skickar idag allt färre brev, samtidigt som SMS, epost och andra digitala alternativ har övertagit mycket av vår kommunikation, framförallt den som är tidskritisk.

Trots detta är exempelvis kravet på övernattbefordran detsamma vilket leder till att vi måste transportera många brev med flyg, något som leder till stora koldioxidutsläpp och till höga kostnader.

För att vi ska kunna utföra vårt samhällsuppdrag även i framtiden måste vi få ett modernare regelverk. Följ gärna med på den här resan!

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:58