Extrapolerade siffror som saknar all rimlighet

I media har det de senaste dagarna förekommit uppgifter om att miljontals brev kan ha försvunnit, en uppgift som saknar all rimlighet. Den bygger på en extrapolering av en siffra som lyfts ur sitt sammanhang och en misstolkning av innebörden av ”försvunna”. Låt oss förklara bakgrunden.

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo, och rapporteras till tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna åt PostNord.

Under 2016 betecknade Kantar Sifo 0,3 procent av alla transpondrar som ”försvunna”. Det vanligaste skälet till att en transponder betecknas som ”försvunnen” är att den har slutat att fungera. Men det kan också bero på att de utsedda personer som deltar i undersökningen missat att skicka tillbaka transpondern. Transpondern har då genererat ”sitt” resultat till kvalitetsmätningen men blivit ”försvunnen” eftersom den inte återkommit till Kantar Sifo efter att brevet delats ut. Enstaka transpondrar kommer också bort i hanteringen. Det är beklagligt när det sker, och vi jobbar givetvis för att varje brev ska komma fram till rätt mottagare i rätt tid. Siffran 0,3 procent handlar alltså om kvaliteten på transpondrarna, inte om kvaliteten på brevbefordran. Att använda den så är direkt felaktigt.

 Samtidigt säger den internationella postorganisationen IPC, som är internationella experter på mätningar av detta slag. 

 - IPCs erfarenhet är att andelen försvunna transpondrar i Sverige är hälften av vad som är vanligt i Europa. Det är också viktigt att komma ihåg att skälen till att transpondrar försvinner går bortom postens ansvar. Transpondrar kan försvinna före, under och efter mätningen, säger Alan Barrie, verksamhetsdirektör på IPC.

PostNord har en transparent och öppen dialog med PTS och vi redovisar öppet kundsynpunkter, reklamationer och liknande såväl till allmänheten via vår hemsida som till PTS.

Läs också vd Håkan Ericssons kommentar kring vår kvalitet.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:39