Fordonet som tar över

Fokuset på miljöfordon har ökat de senaste åren. Av alla nya bilar som såldes under 2015 var 17,5 procent miljöbilar. Och för svenska företag blir det allt viktigare att säkra övergången till fossiloberoende fordon.

2016 spås bli ännu ett rekordår för bilförsäljningen i Sverige. Enligt en prognos från Bil Sweden kommer 375 000 nya bilar säljas nästa år. Samtidigt väntas andelen så kallade supermiljöbilar, oftast el- eller laddhybridfordon som släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer, öka till 4 procent. Detta kan jämföras med förra året, då supermiljöbilarna stod för 2,5 procent av nyregistreringarna.

Fossiloberoende fordonsflotta till år 2030

Det politiska målet är att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Här har givetvis transportsektorn en stor roll att spela. Och fördelen med att satsa på klimatsmarta fordon är många gånger både miljömässiga och ekonomiska.

”Det är tystare fordon som påverkar närmiljön i tätorter på ett positivt sätt. Tack vare elfordon minskar vi våra utsläpp av CO2 men även andra utsläpp som till exempel kväveoxider och partiklar som är skadliga för närmiljön. Dessutom får vi mindre bränsleförbrukning, det blir helt enkelt billigare”, säger Mårten Sjölin, miljöchef på PostNord Sverige.

PostNord är ett av de logistikföretag som satsar på att köpa in allt fler miljöfordon i sin verksamhet, som ett led i målet att minska CO2-utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020. Redan idag har PostNord Sveriges största elfordonsflotta med 3235 eldrivna fordon som rullar på de svenska vägarna, framför allt inom tätområden. Fram till år 2018 ska 1000 nya elfordon köpas in och därmed kommer andelen elfordon att öka från cirka 30 procent idag.

Gamla fordon byts ut

Målet är att löpande byta ut mindre fordon som cyklar och mopeder men även fossila bilar till så kallade comarther – en typ av eldrivna arbetsfordon. Fordonet kan användas av brevbärare i tätområden och oftast får den köras på cykelvägar.

”Man kan lägga upp en smartare rutt jämfört med en bil. Det sparar både tid och energi”, säger Mårten Sjölin.

33 procent av växthusgasutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Ett av hindren med att använda eldrivna fordon inom tunga transporter är att det krävs stora batterier som gör att lastkapaciteten minskar väsentligt. Just nu pågår dock ett projekt med målet att bygga en elväg som laddar lastbilen via en skena mellan Arlanda och PostNords logistikcenter i Rosersberg.

Vi testar olika typer av elbilar

”Vi testar också olika typer av elbilar och elhybrider ute i verksamheten. Tyvärr är större elbilar fortfarande för dyra för att vi ska kunna skala upp det. Själva bilarna kostar mycket och dessutom krävs det installation av laddutrustning och ofta måste man uppdatera elsystemet i fastigheten för att klara belastningen som laddning av många elbilar innebär. I Danmark finns ett mer fördelaktigt bonussystem för att köpa elbilar, så på den marknaden har PostNord fler större elbilar i verksamheten”, säger Mårten Sjölin.

Han berättar att PostNord och andra logistikföretag noggrant följer utvecklingen på området.

”Det händer mycket gällande elfordon just nu och det är en väldigt spännande teknik som med all säkerhet kommer att bli allt vanligare inom ett antal år. Det här är bara början”, säger Mårten Sjölin. 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:54