Försvunna försändelser från SD återfunna

Sverigedemokraternas pall med valmaterial som media rapporterade som försvunnen i PostNords hantering, är upphittad. Dåligt emballerat gods var en av flera omständigheter som bidrog till försvinnanandet.

Pallen skulle skickas från SD-butiken i Stockholmstrakten till den lokala föreningen i Borlänge. Men pallen kom inte fram som den skulle.

Hur kunde det här ske?

Den 26 juli hämtades en pall upp, tillsammans med flera andra kollin, i SD-butiken. Pallarna lämnades på PostNords terminal i Veddesta för vidare leverans ut i landet. Den aktuella pallen visade sig vara dåligt packad vilket resulterade i att den välte. Medarbetarna valde då att låta pallen ligga ned för att skona godset och för att bättre kunna hantera det.

Pallen föll med adresslappen nedåt och de paket som var synliga var märkta med ett annat logistikföretag. Försändelserna tolkades då som att de hamnat fel och inte skulle hanteras på PostNords terminal. Därför beställdes en hämtning av det andra logistikföretaget, vilken skedde den 6 augusti.

PostNord Sverige har under den senaste veckan haft dialog med både avsändare och det andra logistikföretaget och kan nu konstatera att SD-butiken har fått tillbaka försändelserna efter leverans av det andra logistikföretaget.

Givetvis är en sådan här händelse extra beklaglig i en valrörelse. Vi vill givetvis att både avsändare och mottagare ska känna sig trygga med att använda PostNord. Samtidigt visar detta exempel på hur viktigt det är att avsändaren emballerar rätt och att vi på PostNord tydligt återkopplar och även nekar att ta emot dåligt emballerat gods.

Senast uppdaterad: 2018-08-21 10:32