Kommentar om leveranskvaliteten

Under tisdagskvällen var PostNord Sveriges VD Anders Holm med i SVT Aktuellt med anledning av kvalitetsfrågorna.

Den svenska leveranskvaliteten har under det senaste året varit i fokus och internt har vi jobbat hårt för att komma tillrätta med kvaliteten. Tyvärr har vi ännu inte nått så långt som vi önskar. Skälen till detta är flera och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att komma tillrätta med kvaliteten och återvinna förtroendet från allmänheten och våra kunder.

Det är dock inte bara hur väl vi arbetar med kvaliteten som avgör kvalitetsutfallet. Vi är beroende av tåg- och flygtransporter för att verksamheten ska fungera och vår verksamhet är också, precis som många andra, känslig för tekniska störningar. Dessutom påverkas vi starkt av väder och vind.

Men detta är inget nytt. Det som har förändrat PostNords möjligheter att leverera med hög kvalitet är det faktum att vi i mycket hög utsträckning påverkas av digitaliseringen i samhället vilken medför att färre brev skickas. Samtidigt är vår verksamhet starkt reglerad av en postlag anpassad för en svunnen tid då brevvolymerna var mycket större och därmed intäkterna från porto. Den föråldrade lagstiftningen i kombination av det satta lönsamhetskravet innebär att vi ska klara av att driva vår verksamhet med vinst med samma krav på leveranshastighet (det vill säga att brev ska komma fram nästa dag till mottagaren inom hela landet) som när intäkterna var väsentligt större. Vi har heller inte möjlighet att höja priset på våra produkter för att kompensera för de minskade portointäkterna eftersom summan regleras i postlagen. Detta sammantaget blir en omöjlig ekvation för oss och enda sättet att möta det är att effektivisera organisationen så mycket som möjligt. Det gör att vi idag inte har några marginaler att ta till när något går fel. Är någon sjuk måste vi ringa in en vikarie, vi har ingen som sitter och väntar på att bli inkallad. Går en lastbil sönder måste vi låna in en annan, vi har ingen som står och väntar i garaget. Allt detta gör verksamheten mer känslig och leder lätt till förseningar när något inte går precis som planerat.

I vår verksamhet kommer kvalitetsnivåerna mellan olika månader alltid att variera och sommarmånaderna är mer utmanande än vanligt, bland annat beroende på grund av semestrar och stor andel extraanställd personal. Kvalitetsutfallet i juli beror framförallt på problem relaterade till tågförseningar och underbemanning till följd av semestervikarier som uteblev kombinerat med sjukfrånvaro. Inför denna sommar överrekryterades sommarvikarier, eftersom det ofta blir avhopp bland vikarierna. Under juli flyttade vi även transporter från räls till väg med kort varsel. Trots detta har det inte varit möjligt att helt undvika negativ kundpåverkan.

Eftersom antalet brev att hantera blir färre under sommaren och vi strävar efter att så många ordinarie medarbetare som möjligt ska få semester under sommaren ändrar vi bemanningen på många av våra arbetsplatser. I rådande högkonjunktur, har vi precis som många andra företag, svårt att rekrytera på flera orter i landet. Vi är också drabbade av inte sällan mycket sena avhopp från anställda sommarvikarier. Sena avhopp i kombination med akut hög sjukfrånvaro har, särskilt i år, är resultatet att vi blivit oförutsett underbemannade. Eftersom många rutinerade, ordinarie medarbetare är lediga finns det inte tillräckligt många att ringa in med kort varsel. Detta har i ett par fall under sommaren hänt och i dessa fall har hela eller delar av slingor ställts in enskilda dagar. Detta leder så klart till att försändelser blir försenade en eller i enskilda fall två dagar. Vår rutin är att samma mottagare inte skall drabbas flera dagar i rad. Vi ställer inte in utdelningar på samma utdelningsslinga under längre perioder.

Läs gärna hela kvalitetskommentaren för juli: http://www.postnord.se/information/om-postnord/kvalitet

 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:30