Kommentar till SvD-undersökning

En opinionsundersökning som Svenska Dagbladet har låtit genomföra visar att allmänheten har lågt förtroende för PostNord. Det är allvarligt, och visar att det inte kommer att bli en lätt resa tillbaka till normala förtroendesiffror. 

Vi är uppriktigt ledsna för de problem som har förekommit.

För vi har gjort fel, och vi har inte varit tillräckligt snabba på att hitta och åtgärda dem. När man hanterar 1,8 miljarder brev och 40 miljoner paket om året kommer det också alltid vara möjligt att hitta enskilda misstag att uppmärksamma och skriva om. Förtroendesiffrorna har också fått en skjuts i fel riktning av mängden negativa tidningsrubriker. Även om en majoritet av de tillfrågade i undersökningen, inte har upplevt några problem, påverkas man förstås av det man ser och hör omkring sig.

99,92 % utan reklamation

Om vi tittar på statistiken för till exempel paket, så ökade antalet reklamationer till lite drygt 30 000 under 2017. Slår man ut de på antalet paket motsvarar de 0,08 procent av alla paket. I 99,92 procent av fallen kommer alltså de fram utan reklamation.

I storstäderna, där missnöjet enligt undersökningen är större, har PostNord en marknadsandel på mellan 50-70 procent, men eftersom få känner till vem som delar ut deras post får vi i det närmaste 100 procent av alla klagomål när något går snett.

Varje brev dyrare att hantera

Sedan millennieskiftet har brevvolymerna i Sverige fallit med närmare 60 procent. Samtidigt är en stor andel av PostNords kostnader fasta, exempelvis måste brevbäraren göra samma runda oavsett hur många brev som ska delas ut. Det gör att varje brev blir dyrare att hantera. Portot, som i praktiken är PostNords enda intäktskälla för brev, är prisreglerat vilket kraftigt har begränsat PostNords möjligheter att kunna satsa på kvalitet. Den här rävsaxen har gjort att oförutsedda störningar tyvärr har lett till större problem i vår slimmade organisation än vad som tidigare blev följden när PostNords kostym var större.

Satsningar på kvalitet

Vid årsskiftet har vi fått möjlighet att höja portot. Det gör att vi har råd att satsa mer på kvalitet, något som också sker. Vår brevkvalitet kommer nu att mätas över två dagar, istället för en, och vi kommer också att kunna avveckla många av våra flyglinjer vilket är bra både för miljön och för vår kostnadsbild. 

Den omställning som PostNord är mitt uppe i har ibland gått för snabbt, och vi är som sagt uppriktigt ledsna för de problem som Sveriges invånare och företag har drabbats av. Vi är dock övertygade om att de insatser som PostNord nu gör tillsammans med de regulatoriska lättnader som den svenska regeringen och riksdagen har gett oss kommer att ge märkbara resultat. Det kommer ta tid att bygga upp ett förtroende. Men vi arbetar varje dag mycket hårt för att klara det. 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:26