Lågt porto i Sverige

En färsk undersökning slår fast att portot i Sverige är väldigt lågt.

Det är den tyska postoperatören Deutsche Post som i rapporten Letter prices in Europe har jämfört olika portonivåer i Europa och enligt den har Sverige bland de lägsta priserna i hela Europa. I Sverige behöver en industriarbetare endast jobba i 1 minut och 29 sekunder i genomsnitt för att tjäna ihop till portot för ett förstaklassbrev. Se diagram nedan (klicka på diagrammet för att få det i större storlek):


Extra imponerande blir det om man tar hänsyn till att Sverige är ett väldigt glesbefolkat land vilket gör den samhällsomfattande posttjänsten är extra kostsam. Vad händer då om man tar hänsyn till befolkningstätheten. I punktdiagrammet nedan visas just detta (klicka på diagrammet för att få det i större storlek):

 

Tar man hänsyn till befolkningstätheten visar det sig att Sverige har det lägsta portot i Europa, tätt följt av Norge. Sambandet mellan befolkningstäthet och pris för att skicka ett förstaklassbrev är inte överdrivet tydligt, men det finns där, vilket den streckade trendlinjen visar. Länder som Grekland, Danmark, Storbritannien och Nederländerna har "normala" portonivåer med hänsyn taget till respektive lands befolkningstäthet. Bulgarien och Italien däremot är länder som har förhållandevis höga portonivåer.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:52