Många undrar om deklarationsblanketter...

Just nu får PostNord många synpunkter från mottagare som väntar på årets deklarationsblanketter från Skatteverket.

Det är viktiga handlingar som man som mottagare kanske är extra angelägen om att få i tid.

Flera olika postoperatörer

Tänk på att det är flera olika postoperatörer som delar ut Skatteverkets försändelser. Precis som inom övriga myndigheter, kommuner och landsting har Skatteverket gjort en upphandling där olika typer av post delas ut av olika operatörer på olika platser i landet.

Till exempel kan a-post, eller övernattpost, gå med en aktör medan b-post, som tar några dagar, befordras av en annan. Som mottagare är det givetvis inte lätt att veta vem som delar ut vad. Om du är osäker, kontakta avsändaren för att få veta vart du ska vända dig.

Vilka områden delar PostNord ut i?

När det gäller just deklarationsblanketterna ansvarar PostNord för utdelningen av dem i postnummerområden som börjar med 270-399, 450-474, 501-619, 650-697 och 770-984.

Det innebär att PostNord INTE ansvarar för utdelningen av deklarationsblanketter till hushåll i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Eskilstuna och Örebro.

Andra synpunkter

Om du har generella synpunkter på vårt arbete är du alltid välkommen att lämna dem här.

Enstaka försändelser kan reklameras via postnord.se/kontakt.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:45