Ny dom: Digitala alternativ omvandlar konkurrensen på postmarknaden

Foto: Mats LundbergFör några veckor sedan kom ett mycket intressant beslut från motsvarigheten till Högsta förvaltningsdomstolen (College van Beroep voor het bedrijfsleven) i Nederländerna. PostNord har låtit företaget Translator Scandinavia översätta domen till svenska.

Bakgrunden till beslutet är att den holländska motsvarigheten till Konkurrensverket (Autoriteit Consument en Markt, ACM) har beslutat att PostNL, den marknadsledande postoperatören i Nederländerna, hade ”betydande marknadsinflytande” (significant market power eller SMP). Det gjorde att myndigheten kunde besluta om att ge tillträde till PostNL:s infrastruktur åt andra postoperatörer till priser och villkor som uppfattades som ofördelaktiga av PostNL, och de finansiella konsekvenserna för PostNL uppskattades till mellan 50 och 70 miljoner EUR årligen [pdf].

PostNL överklagade beslutet bland annat med motiveringen att definitionen av relevant marknad var felaktig. Liksom PostNord i Sverige har PostNL ungefär 80 % av marknaden för fysiska brev i Nederländerna. Men den främsta konkurrensen för PostNord och dess europeiska motsvarigheter kommer inte från företag som Citymail och tidningsutdelare som även delar ut post, utan det är alla de digitala alternativ som tar marknadsandelar och sätter det hårdaste konkurrenstrycket. Om digitala kanaler som e-post, SMS, Snapchat, Facebook Messenger etc. räknas in i marknaden, är inte de tidigare postmonopolen marknadsdominanter längre, löd argumentationen från PostNL.

I den holländska domen går domstolen på denna linje, eller som det uttrycks i domen:

7.10
Det konstateras således att ACM:s avgränsning av den relevanta marknaden strider mot artikel 3:2 Awb och artikel 13a i postlagen och inte kan godkännas. ACM har inte gjort sannolikt att digitala alternativ inte tillhör den relevanta marknaden. Härigenom bortfaller grunden för de övriga stegen för marknadsregleringen såsom avses i kapitel 3a, Verplichtingen voor een postvervoerbedrijf dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht [Skyldigheter för ett postföretag som har betydande marknadsinflytande] i postlagen. Således ska PostNL:s överklagande bifallas.


Även om det finns skillnader mellan Sverige och Nederländerna, inte minst rent geografiska, finns det betydande likheter. Bägge länder har en postoperatör med ungefär 80 % marknadsandel för fysisk post och vad gäller digital mognad och bredbandspenetration är länderna likvärdiga. PostNord anser därför att den holländska domen är av stor relevans även för den svenska (och danska) marknaden.

Sedan millennieskiftet har ungefär 60 % av brevvolymerna av förstaklassbreven i Sverige gått över till andra, och i stor utsträckning digitala, alternativ. PostNord menar att det är hög tid att sluta att se på postmarknaden som en marknad för fysiska brev med en stor aktör. Istället är PostNord, Citymail och alla övriga postoperatörer aktörer på en mycket större marknad för olika former av meddelanden, digitala som fysiska.

Sedan en lång tid tillbaka pågår ett skifte från fysisk post till digitala alternativ, samtidigt som e-handeln växer så det knakar. PostNord befinner sig just nu i sin största omvandling i sin över 380-åriga historia där vi går från att vara en postoperatör som också delar ut paket, till att bli en paketleverantör som också delar ut brev. Men för att den här omställningen ska lyckas behöver vi få till stånd en ny syn på hur postmarknaden ser ut. Och vi behöver få till ett synsätt inom såväl konkurrensrätten som posträtten som hjälper, inte stjälper, den samhällsomfattande posttjänsten.

Den holländska domen är i det här sammanhanget ett stort steg i rätt riktning.
Hela domen på svenska kan läsas här i PDF-format.

Senast uppdaterad: 2018-10-25 14:32