Ny postförordning förändrar tjänsteutbudet

Den 12 oktober i år fattade regeringen i Sverige beslut om en ny postförordning som påverkar den samhällsomfattande posttjänsten och därmed PostNord som utsedd tillhandahållare. 

PostNord har idag ett krav om att 85 % av alla förstaklassbrev ska delas ut senast nästföljande arbetsdag, så kallad övernattbefordran. Genom regeringens beslut ändras detta till att 95 % av breven ska delas ut senast efter två arbetsdagar. Detta krav gäller, som tidigare, oavsett var i landet som breven har lämnats in.

Genom att kravet på övernattbefordran tas bort minskar behovet av flygtransporter vilket gör att miljöbelastningen minskar betydligt samtidigt som den samhällsomfattande posttjänsten kan bedrivas till lägre kostnader.

Ny tjänst för privatkunder

Som en följd av regeringens beslut kommer PostNord att ta fram en ny tjänst för privatkunder som innebär att minst 95 % av försändelserna ska levereras inom två dagar. De tjänster som omfattas är de som idag är momsbefriade. Sedan den 1 april 2016 är de posttjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten och som inte är individuellt förhandlade befriade från moms som en följd av ett beslut i EU-domstolen.

Dessa tjänster är:

 • Frimärken
 • Förfrankerat
 • Brev med tillägg
 • REK
 • Värde
 • Riktiga Vykort
 • Skicka Lätt

Företagskunder kan fortsatt få övernattbefordran

Företagskunder kan även i fortsättningen köpa en 1:a-klasstjänst med övernattbefordran av PostNord, med vissa förändringar i leveranstiden. Skillnaden i leveranstider är en följd av det borttagna kravet om övernattbefordran vilket gör att behovet av flygtransporter minskar betydligt. Trots detta kommer fortfarande majoriteten av brevvolymerna att komma fram över natt, och resterande del inom två dagar beroende på inlämningsplats och destination.

I tabellen nedan framgår mellan vilka postnummer som 1:a-klasstjänsten för företag kommer fram övernatt respektive efter två dagar. 

Post som lämnas in från
postnummer
Delas ut inom 1 dag i postnummerDelas ut inom 1 dag / 2 dagar i postnummer*Delas ut inom 2 dagar i postnummer
100 00 - 159 99 100 00 - 399 99
520 00 - 819 99
400 00 - 519 99
820 00 - 889 99
890 00 - 989 99
160 00 - 199 99
620 00 - 629 99
740 00 - 819 99
100 00 - 299 99
600 00 - 819 99
300 00 - 599 99
820 00 - 889 99
890 00 - 989 99
300 00 - 599 99 100 00 - 619 99
630 00 - 769 99
  620 00 - 629 99
770 00 - 989 99
200 00 - 299 99
600 00 - 619 99
630 00 - 739 99
100 00 - 819 99   820 00 - 989 99
820 00 - 989 99 820 00 - 989 99   100 00 - 819 99
*= Beroende på vilken tid som inlämning sker kommer försändelser i den här kolumnen fram antingen övernatt eller efter två dagar.

 Företagstjänsterna köps efter förhandling och motsvaras av de tjänster som idag är momspliktiga: Följande tjänster berörs av förändringen:

 • 1:a-klass inrikes brev (Porto Betalt, Franko)
 • Tilläggstjänsterna Expressbrev, Postförskott
 • 1:a-klass brevsändning
 • eBREV 1:a-klass enstaka/sändning
 • eBREV Webb enstaka/sändning
 • WeMail 1:a-klassbrev
 • Postdistribuerad dagstidning
 • Posttidning A
 • REK
 • Värde
 • Svarspost, Svarspost Direkt, Frisvar
 • Varubrev (Logistiktjänst)
 • Expresspaket (Logistiktjänst)

Tjänsten kommer att tillhandahållas både som enstaka (upp till och med 500 stycken försändelser) och som sändningar (fler än 500 stycken försändelser).

Ekonomibrevstjänsten (0-3-befordran) kommer även framöver att tillhandahållas på samma sätt som idag. 

Senast uppdaterad: 2018-04-27 16:01