Nytt portopris – 7 kronor

Svenska företag, myndigheter och privatpersoner skickar allt färre brev, vilket har lett till att PostNords kostnad per försändelse har ökat kraftigt.För att kompensera en del av detta höjs den 1 april portot för ett vanligt brev till 7 kronor.

PostNord har ett samhällsomfattande uppdrag som innebär att alla i hela Sverige ska få en postservice av god kvalitet och till rimliga priser. Det ställer stora krav på PostNords produktionssystem, och en stor del av PostNords kostnader är fasta. En brevbärare gör till exempel samma runda oavsett om det är femtio eller tvåhundra brev som ska delas ut.

Postförordningen

Enligt Postförordningen får kostnaden för inrikes befordran av enstaka postförsändelser som väger högst 500 gram inte öka med mer än förändringen i konsumentprisindex (KPI), vilket i praktiken innebär ett pristak. Sedan år 2000 har portot följt med KPI och ökat med 20 procent.

Lönekostnader har ökat med ca 50 procent

Grovt räknat har hälften av brevvolymerna gått över till digitala alternativ sedan toppnoteringarna vid millennieskiftet samtidigt som våra lönekostnader – PostNords största utgift – har ökat med ca 50 procent. Kostnaden per brev har alltså i runda slängar ökat med 200 procent under perioden.

För att hantera den här utvecklingen har vi tvingats till stora kostnadsbesparingar och rationaliseringar på kort tid. Nu är möjligheterna till fler extraordinära besparingar uttömda, även om förändringsarbetet kommer att fortsätta. Alternativet till en portohöjning är att börja skära ner på servicen, och det vill vi till varje pris undvika.

För att kunna fortsätta leverera en bra och relevant service i hela landet måste PostNord sträva mot en prissättning där varje tjänst bär sina egna kostnader även i framtiden. Förutsättningarna för det är ett modernt och flexibelt regelverk som är anpassat till en snabbt föränderlig verklighet.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:45