Om kollektivavtal inom åkerinäringen

I Svenska Dagbladet idag den 13 januari kommenterar statsminister Stefan Löfven att PostNord inte alltid ställer krav på kollektivavtal när vi anlitar externa åkerier (till artikeln). Artiklarna refereras av TT och flera andra medier. 

Det går att tolka en del inslag i media idag som att PostNord aldrig kräver kollektivavtalsenliga villkor när vi tecknar avtal med åkerier och att huvuddelen av våra transporter utförs av externa åkerier. Så är långt ifrån fallet.

Kollektivavtal inom distributionsverksamheten

PostNords transporter körs både av egna bilar och chaufförer och av underleverantörer. Den absoluta majoriteten av PostNords transporter går inom vår distributionsverksamhet, det vill säga den sista transporten ut till mottagande kund. Av dessa utförs 90 procent av egna chaufförer. Resterande utförs av externa åkerier. När vi upphandlar sådana transporter begär vi att åkerierna har kollektivavtalseniga villkor .

När det gäller inrikes rikstransporter, det vill säga transporter mellan våra terminaler, använder vi omkring en fjärdedel egna resurser, medan utrikestransporter körs enbart med inhyrd kapacitet. Vid dessa transporter rekommenderar vi att åkerierna har kollektivavtal men det är inte ett krav. Anledningen till det har vi tidigare beskrivit i två blogginlägg (Blogginlägg från 15/12Blogginlägg från 23/12).

PostNord är en liten aktör på marknaden

Logistikmarknaden är idag global. Huvuddelen av de transporter som beskrivs i Svenska Dagbladets granskning hanteras av internationella storföretag som DHL och DB Schenker samt av norska Bring och danska DSV. PostNord har en mycket blygsam marknadsandel av dessa transporter, cirka fem procent.

Löpande dialog med ägaren

PostNord har och kommer fortsätta ha en aktiv och löpande dialog kring dessa frågor med våra ägare. Vi delar synen att det är viktigt att alla aktörer ställer krav på och följer upp att underleverantörer arbetar med hållbara arbetsvillkor.

Vi har därför en noggrann uppföljning för att säkra att åkerierna följer nationella bestämmelser och EU-regler och att de lever upp till vår leverantörskod (pdf). Vi har dessutom nyligen skärpt våra krav och kontroller ytterligare, vilket innebär att vi nu gör fler omfattande revisioner med hjälp av externa revisorer och att vi kraftigt ökar antalet granskningar med platsbesök och uppföljning. Utöver planerade granskningar gör vi även ad hoc granskningar när behov identifieras eller påtalas.

Vi ser mycket gärna en tuffare lagstiftning inom åkerinäringen, men då är det viktigt att samma spelregler gäller för alla aktörer på marknaden. Det är också mycket viktigt att kontrollera att lagstiftningen följs genom fler kontroller.

Senast uppdaterad: 2017-02-07 13:19